НДЛ "Хімічний аналіз об'єктів навколишнього середовища і контроль виробництва"

НДЛ «Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контроль виробництва». Створено 1992 р. для вирішення фундаментальних та прикладних завдань аналітичної хімії. Наук. кер. – д. х. н., доцент О. Ю. Тананайко.

З 90-х років під кер-вом д. х. н., проф. В. В. Сухана, з 2000-го року під кер-вом д. х. н., проф. В. В. Зайцева та з 2012 р. під кер-вом  д. х. н., проф. О. А. Запорожець в лаб. розроблялися комбіновані та гібридні методи аналізу та на їх основі розроблялися високочутливі, селективні та експресні методики визначення якісного й кількісного хімічного складу речовин з використанням твердофазної й міцелярної екстракції та досягнень в галузі гетерогенно–гетерофазної координаційної хімії. В лабораторії розрорблялися: адсорбенти для селективного твердофазного концентрування та розділення іонів токсичних металів, пестицидів, антибіотиків, фенолів, тощо; селективні мембрани хімічних та біологічних сенсорів; нові тест системи.

За участю провідних дослідників кафедри й НДЛ досліджується склад і розробляються засади застосування в оптичних, електрохімічних та хроматографічних  методах аналізу комплексів металів з органічними лігандами у водних, водно-органічних, органічних розчинах і на поверхні сорбентів. Отримано високодисперсні матеріали на основі оксиду силіцію, модифікованого органічними аналітичними реагентами та біомолекулами. Досліджено нові люмінесцентні реагенти на основі похідних гідроксикумарину як оптичних зондів для хімічного аналізу. Сформульовано закономірності утворення супрамолекулярних ансамблів на основі поверхнево-активних речовин у водному розчині та їх застосування у міцелярно-екстракційному концентруванні. Встановлено закономірності і принципи використання розроблених систем для цілей екологічного, медичного, фармацевтичного, біологічного аналізу.

З 2020 р. зусилля науковців спрямовано на розробку і дослідження  супрамолекулярних систем  за участю поверхнево-активних речовин,  функціоналізованих наноматеріалів на основі вуглецю, оксидів перехідних металів та наночасток благородних металів у поєднанні з біомолекулами та органічними  аналітичними реагентами. Застосування розроблених композитів в оптичних та електрохімічних сенсорах і зондах для on-site та in vitro аналізу.

За участю співробітників НДЛ видається науково-практичний журнал "Методи та об'єкти хімічного аналізу".

2007 одержано Держ. премію України в галузі н. і т. (Домасевич К. В.,, Зайцев В. В., Миськів М. Г., Павліщук В. В., Трохимчук А. К., Фрицький І. О., Холін Ю. В., Шульгін В. Ф.), а в 2022 р. присуджено Національну премію України імені Бориса Патона (Комаров І. В.,, Рябухін С. В., Григоренко О. О., Михайлюк П. К., Гавриленко К. С., Мороз Ю. С., Волочнюк Д. М., Колотілов С. В.).

Наук. досягнення та методики аналізу впроваджено в навчальний процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в ДСТУ, в науково-виробничу компанію «Йодіс» тощо та атестовано УКРМЕТРТЕСТ-СТАНДАРТом.

 

Наукові співробітники хімічного  факультету,

НДЛ "Хімічний аналіз об'єктів навколишнього середовища і контроль виробництва", тема 22БФ037-08

 «Оптичні та електрохімічні сенсори на основі наноматеріалів і супрамолекулярних систем для on-site та in vitro аналізу»

20222024 рр.

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

(українською повністю), а також ім’я та прізвище (англійською)

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

З якого часу працює в НДЛ

Номер кімнати/лабораторії

Номер робочого телефону

Поштова адреса

1

Тананайко Оксана Юріївна,

Oksana Tananaiko

д.х.н.

доцент

Керівник теми (зав. кафедрою аналітичної хімії)

З 2020 р

321

044 2393444

tananaiko@knu.ua

2

Лісняк Владислав Владиславович,

Vladyslav Lisnyak

д.х.н.

старший дослідник

Старший науковий співробітник

З 2013

320

044 239-34-44

vladyslav.lisnyak@knu.ua

3

Михайлюк Павло Костянтинович,

Pavel Mykhailiuk

д.х.н.

старший дослідник

Старший науковий співробітник

З 2014

332

239-33-11

PavloMykhailiuk@knu.ua

4

Алексєєв Сергій Олександрович,

Sergei Alekseev

к.х.н.

доцент

Науковий співробітник (доцент)

З 2022

8

239-32-66

alekseev@knu.ua

5

Линник Ростислав Петрович,

Rostyslav Linnik

к.х.н.

старший дослідник

Науковий співробітник (асистент)

З 2004

331

239-33-11

rostyslavlinnik@knu.ua

6

Трохименко Ольга Митрофанівна.

Olha Trokhymenko

к.х.н.

старший науковий співр.

Зав. НДЛ

З 1997

312

239-32-23

OlhaTrokhymenko@knu.ua

7

Замотаєв Олександр Миколайович.

Оleksandr Zamotaiev

 

 

Інженер І категорії

З 2014

233

239-32-23

oleksandr.zamotaiev@knu.ua

 

Наукові співробітники НДЛ

Д.х.н.
асистент кафедри аналітичної хімії хімічного ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка
Працює у КНУ з: 
1995
E-mail: 
lisnyak@univ.kiev.ua
к.х.н., старший науковий співр.
Зав. НДЛ
Працює у КНУ з: 
1997
E-mail: 
OlhaTrokhymenko@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-2373-7270
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603547667
д.х.н., старший дослідник
Старший науковий співробітник
Працює у КНУ з: 
2014
E-mail: 
PavloMykhailiuk@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-1821-9011
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24376766300
Інженер 1 категорії
Працює у КНУ з: 
2011
E-mail: 
oleksandr.zamotaiev@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-3344-1219
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36816770100