Тананайко Оксана Юріївна

Тананайко Оксана Юріївна
доктор хім. наук, доцент
Завідувач кафедри аналітичної хімії, хімічний ф-т, КНУ ім. Тараса Шевченка
Працює у КНУ з: 
09.1992
E-mail: 
tananaiko@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-5109-3823
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215769875
Адреса: 
Київський національний університет імені Тарас Шевченка, хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601
Скачати у вигляді файлу: 
Тема кандидатської дисертації: 

Концентрування та визначення мікрокількостей алюмінію і кобальту у питній та природних водах з використанням високомолекулярних четвертинних амонійних солей.

Наукові інтереси: 

Аналіз мікрокількостей органічних і неорганічних токсикантів та біологічно-активних речовин в об’єктах довкілля, харчових, фармацевтичних і біологічних об’єктах. Електроаналітична хімія, біоаналітична хімія. Розробка чутливих елементів хімічних і біохімічних сенсорів на основі композитних плівкових покриттів оксиду силіцію, що модифіковані органічними аналітичними реагентам, наноструктурованими матеріалами, біомолекулами. Застосування ферментативних методів в аналізі.

Співавтор більше 40 статей у вітчизняних і міжнародних наукових фахових журналах, понад 50 тез доповідей на конференціях різного рівня, 5 науково-методичних праць, 8 патентів України на винахід.

Інші інтереси: 
мандрівки, спорт, література, музика, театр, йога
Навчальна діяльність: 

Лекційні курси:

для бакалаврів:

 • Основи аналітичної хімії – нормативний курс (2019);
 • Хімія навколишнього середовища, (1995 – 2017);
 • Вступ до сучасної аналітичної хімії  (2003- теперішній час)

для магістрів:

 • Хімічні основи життя (2016-теперишній час);
 • Біоаналітична   хімія (2000- теперішній час);
 • Методи дистанційного аналізу,  (2009- теперішній час),
 • Мікроаналітичні системи і сенсори (2009- теперішній час)

для аспірантів:

 • Сучасні сенсорні та маркерні системи  в аналізі  (2018 – теперішній час)

Лабораторні роботи:

 • Аналітична хімія, 2 курс хімічний факультет (1992 – по теперішній час);
 • Біоаналітична хімія (2000 –по теперішній час)
Стипендії та відзнаки: 
 • Почесна грамота від Міністерства освіти і науки України,  2020
 • Стипендія від програми академічної мобільності  Mevlana Exchange Programme, університет Адани, Туреччина квітень 2015
 • Стипендія для запрошених професорів, CNRS, LCPME, Університет  Лотарінгії, Нансі, Франція, 2015, 2011 та 2006 рр
 • Стипендія для проведення наукових досліджень, лабораторія біоаналітичної хімії, хімічний університет Коннектикуту, Сторрс, Коннектикут, США, 2003 р.
 • Стипендія для молодих викладачів вузів для річного стажування в університетах США (JFDP),  American Councils for International Education ACTR/ ACCELS,  Scholarship of  the Junior Faculty Development Program , 1999 -2000
 • Стипендія для молодих науковців НАН України, 1997
Вибрані публікації: 

Kovalyk A., Tananaiko O., Borets A. , Etienne M. , Walcarius A. Voltammetric and microscopic characteristics of MnO2 and silica-MnO2hybrid films electrodeposited on the surface of planar electrodes. Electrochimica Acta 2019, 306 P. 680 – 687 doi.org/10.1016/j.electacta.2019.03.156

Тананайко О.Ю. Оптичні та амперометричні сенсори на основі плівкових покриттів оксиду силіцію. Укр. хим. журн., 2017, Т.83, № 5,- С. 3 – 25.

Гусейнов А.В., Корытко Д.М., Алексеев С.А., Тананайко О.Ю. Планарные электроды, модифицированные золотом и углеродными материалами, как чувствительные элеме-нты амперометрических сенсоров на H2O2. Методы и объекты хим. анализа. 2016. Т. 11, № 2. . С. 82–93.

Mazurenko,O. Tananaiko, O. Biloivan,M. Zhybak,I. Pelyak,V. Zaitsev,M. Etienne,A.Walcarius, Amperometric biosensor for choline based on gold screen-printed electrode modified with electrochemically-deposited silica biocomposite, Electroanalysis, 2015, 27, 1685 – 1692

А. Motorina, O.Tananaiko, I. Kozytska, V. Raks, R. Badía, M.E. DíazGarcía and V.N. Zaitsev Hybrid silica-polyelectrolyte films as optical sensing materials for tetracycline antibiotics Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, v 200, P. 198-205

T. Rozhanchuk,  М. Velychko, M. Titov,  O. Tananaiko, Voltammetric Determination of Purine Bases Using a Carbon Electrode Modified With Hybrid Silica Film, Electroanalysis, 2013 V 25, N 9, P. 2045–2053.

I. Mazurenko, M. Etienne, O. Tananaiko, V. Urbanova, V. Zaitsev, A. Walcarius, Electrophoretic deposition of macroporous carbon nanotube assemblies for electrochemical applications, Сarbon, 2013, V.53 №3, p.302 –312.

T.S. Rozhanchuk, O.Y. Tananaiko, E.A. Mazurenko, O.A. Egorov. A carbositall electrode modified with a SiO2 – hemoglobin-gol film as a promising biosensing element. Journal of Analytical Chem., 2012, 67 (2), 156-162 (Rus)

Motorina A.S., Tananaiko O.Yu., Mazier M-R., Telbiz G.M., Physico-Chemical Characteristics of Hybrid Films Based on Mesostructures Silica Modified with Cyanine Dye, Journal of Applid Chemistry, 2010, 83, (5), 745-750 (Rus).

Rozhanchuk T., Tananaiko O, Mazurenko I., Etienne М Walcarius A. Zaitsev V. Electroanalytical Properties of Haemoglobin in Silica-Nanocomposite Films Electrogenerated on Pyrolitic Graphite Electrode, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2009, v 625, P. 33-39.

Тананайко О.Ю. Хімічні сенсори. Навчальний посібник до курсу «Мікроаналітичні системи і сенсори», -К.: Друк. Прінт Квік. 2015.- 96 с

Наджафова (Тананайко) О.Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів- магістрів хімічного факультету кафедри аналітичної хімії з дисципліни “Біоаналітика” ВПЦ Київський університет, 2007 р. 58 c.