Наукові напрямки кафедри

Наукові напрямки кафедри:

 • Біоаналітична хімія – методи визначення біолігандів і біологічно-активних сполук, а також застосування  біомолекул в аналізі (доц. Тананайко О.Ю., доц. Кеда Т.Є., ст. дослідник Линник Р.П., доц. Алексеєв С.О., доц. Куліченко С.А., доц. Дорощук В.О., доц. Лелюшок С.О., ас. Старова В.С.)
 • Розвиток і розробка супрамолекулярних підходів для раціонального створення вибіркових аналітичних систем для визначення органічних біологічно-активних сполук ( доц. Куліченко С.А., доц. Дорощук В.О., доц. Лелюшок С.О., ас. Старова В.А., ас. Кловак В.О.)
 • Розробка і застосування оптичних зондів на основі органічних аналітичних реагентів (доц. Кеда Т.Є., стар. дослідник Линнник Р.П., доц. Зінько Л.С., ас. Бас Ю.П.),
 • Отримання функціоналізованих і наноструктурованих матеріалів, та їх застосування як чутливих елементів хемо- і біосенсорів (доц. Тананайко О.Ю., с.н.с., Лісняк В.В., доц. Алексєев С.О., доц. Кеда Т.Є., Смик Н.І.).
 • Сучасні методи пробопідготовки:
 • модифіковані органічними реагентами кремнеземи і полімерні матеріали (доц. Алексеєв С.О., доц. Зінько, доц. Кеда Т.Є., доц. Смик Н.І., ас. Бас Ю.П., ас. Коноплицька О.П.,  інж. Коритко);
 • рідинна і твердофазна мікроекстракція (доц. Зуй М.Ф., інженер Левчик В.М.);
 • міцелярної екстракції на основі поверхнево-активних речовин (доц. Куліченко С.А., доц. Дорощук В.О., Лелюшок С.О., ас. Старова В.С. ас. Кловак В.О., к.х.н. Федорчук О.І.).
 • Методи кольориметрії та візуальні тест-методи для експресного визначення мікрокількостей органічних та неорганічних сполук (доц. Куліченко С.А., доц. Лелюшок С.О., доц. Зінько Л.С., доц. Кеда Т.Є., с.н.с. Трохименко О.М., к.х.н. Трохименко А.).
 • Статистичні методи обробки експериментальних даних і хемометрія (доц. Іщенко М.В.).

 

Методи, що розвиваються на кафедрі:

 • Спектроскопічні методи аналізу: атомно-абсорбційна спектроскопія (к.х.н., Іщенко М.В.), методи молекулярної абсорбції та емісії (к.х.н., доц. Зінько Л.С., к.х.н., доц. Кеда Т.Є., к.х.н., стар. дослідник Линник Р.П., к.х.н., ас. Старова В.С., к.х.н., ас. Бас Ю.П., PhD, ас. Кловак В.О.); ІЧ-спектроскопія (доц. Алексеєв С.О.)
 • Електрохімічні методи аналізу: вольтамперометрія, потенціометрія, кондуктометрія (доц. Тананайко О.Ю., доц. Смик Н.І., доц. Алексеєв С.О.);
 • Методи концентрування і розділення: сорбція, екстракція.
 • Гібридні методи анаолізу: хроматографія: газова, рідинна, тонкошарова (доц. Зуй М.Ф., доц. Лисенко О.М., доц. Дорощук В.О., ас. Воловенко О.Б., інженер Левчик В.М.); хромато-мас-спектрометрія (доц. Алексеєв С.О., доц. Іщенко М.В.)

 

Додатково: https://anchem.knu.ua/ua/science.html