Кафедра аналітичної хімії

Наукові дослідження на кафедрі аналітичної хімії завжди займали пріоритетні позиції. Обов'язковою умовою є активна участь викладачів та студентів у наукових дослідженнях. Нижче наведено основні складові, що забезпечують високий рівень наукових розробок кафедри.

Основні Напрями Наукових Досліджень

 • Методи концентрування в аналітичній хімії:
  • міцелярна екстракції мікрокомпонентів з водних розчинів фазами неіонних поверхнево-активних речовин.
  • твердофазна екстракція. Розробка, вивчення та застосування в аналізі
 • Розвиток гетерогенної - гетерофазної координаційної хімії
 • Розробки високочутливих, селективних та експресних методів визначення якісного і кількісного хімічного складу речовин.
 • Розробка нових комбінованих та гібридних методів аналізу.

На кафедрі створюються:

 • адсорбенти для селективного твердофазного концентрування та розділення іонів токсичних металів, пестицидів, антибіотиків, фенолів, тощо
 • селективні мембран хімічних та біологічних сенсорів,
 • нові тест системи

У новому столітті на кафедрі було розпочато дослідження по синтезу, вивченню властивостей та застосуванню в аналізі нових твердофазних адсорбційних матеріалів із закріпленими на їх поверхні органічними та неорганічними реагентами. На їх основі розробляються тест-системи для селективного визначення іонів металів у найбільш токсичній формі. Запропоновано новий підхід каталіметричного визначення деяких біологічно активних сполук, що дало можливість значно покращити межу їх визначення. Розпочато цикл досліджень по застосуванню тест-систем для контролю якості харчових та медичних субстанцій. Розробляються комбіновані та гібридні методи аналізу органічних та неорганічних екотоксикантів з використанням стадії селективного твердофазного концентрування. Значно розширені дослідження у новому напрямі – біоаналітична хімія, де застосування методів хімічного модифікування дали змогу створити нові селективні мікроелектроди для вольтамперометричного визначення деяких органічних сполук. З метою забезпечення високої селективності визначення використовуються підходи аналітичного розділення та розпізнавання. Показана перспектива застосування водно-міцелярних розчинів в аналізі гідрофобних сполук та у концентруванні мікродомішок.

Міжнародна співпраця кафедри