Кафедра аналітичної хімії

Кафедра аналітичної хімії створена на хімічному факультеті у 1933 р.

Історія кафедри. Першим завідувачем кафедри став відомий хімік Михайло Іванович Пер’є (1933–1943 рр.). З 1944 по 1960 рр кафедрою керував всесвітньо відомий радянський вчений, доктор хімічних наук, професор, академік АН України Анатолій Кирилович Бабко, який заснував наукову школу «Хімія комплексних сполук і їх застосування в аналізі». Ідеї, започатковані акад. А.К. Бабком, знайшли своє втілення у роботах його учнів і успішно розвиваються у сьогоденні. Читати далі.

Кафедра аналітичної хімії нині – це більше 30 хіміків-аналітиків – викладачів, науковців, інженерів, які є висококваліфікованими спеціалістами у царинах аналітичної хімії, а саме: у галузах аналізу об’єктів довкілля, фармацевтичної хімії і фармацевтичного аналізу, аналізу харчових продуктів, біоаналітичної і супрамолекулярної хімії; новітніх методів пробопідготовки та аналізу, зокрема: хроматографії, атомної і молекулярної спектроскопії, електрохімії, а також хемометрії.

Здобувачі вищої освіти бакалавратури на третьому році навчання обирають кафедру і блок дисциплін. Кафедра аналітичної хімії пропонує два блоки дисциплін за вибором студентів:  – «аналітична хімія» (спрямований на вивчення класичних і сучасних методів аналітичної і біоаналітичної хімії,  зосереджений на підготовці майбутніх науковців, здатних розвивати і вдосконалювати методи аналізу)– «методи і об’єкти хімічної експертизи». (спрямований на  застосування класичних і сучасних методів аналітичної хімії для вирішення прикладних задач, має на меті підготовку спеціалістів -практиків, працівників контрольно-аналітичних лабораторій).

Для здобувачів вищої освіти за ОС «магістр» кафедра пропонує блоки дисциплін за вибором, що відповідають спеціалізаціям: «аналітична хімія» і «хімічний аналіз і менеджмент аналітичної лабораторії».

За час навчання на обраній спеціалізації студенти не лише набувають теоретичних знань, але здобувають вміння та навички на практичних і лабораторних заняттях, необхідні для успішної роботи хіміків у сучасних аналітичних лабораторіях, а також для вирішення різноманітних теоретичних та прикладних задач.

Протягом навчання студенти бакалавратури і магістратури виконують наукові дослідження під керівництвом викладачів і науковців кафедри.

Наукова робота кафедри охоплює різноманітні напрямки, що включають сучасні методи пробопідготовки і визначення, а також гібридні методи аналізу. Методи, що розробляються, успішно апробовуються при аналізі реальних об’єктів, зокрема: біомедичних, біологічних, харчових, фармацевтичних, об’єктів довкілля та ін.

На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія “Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контроль виробництва”, зав. лаб. к.х.н., с.н.с. О.М. Трохименко.

Кафедра аналітичної хімії має широкі зв’язки з науково-дослідними установами і лабораторіями України та залучає фахівців цих установ до навчального процесу. Навчальні програми дисциплін, зокрема ОС «магістр» постійно оновлюються згідно вимог сьогодення та побажань работодавців.

Кафедра бере активну участь у міжнародних наукових дослідженнях і програмах, зокрема, з Університетами м. Страсбург, м. Ліль, Лотарінгії, м. Нансі (Франція), університетом Единбургу (Великобританія), Дрезденським технічним університетом (Німеччина), університетами м. Кошице і м. Пряшів (Словаччина), тощо.

Магістри кафедри мають можливість протягом одного навчального року паралельно навчатися в одному з університетів Європи за програмою академічної мобільності, або пройти наукове стажування протягом 1-3 місяців в науково-дослідних лабораторіях університетів країн Європи. За результатами навчання/науково-дослідної роботи вони отримують відповідні дипломи або сертифікати.

Випускники кафедри успішно працюють і розбудовують свою кар’єру в Україні та за її межами.

__________________________________________________________________________________________

Новини

20.06.2024

На кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 18 та 19 червня відбулися захисти бакалаврських кваліфікаційних робіт. Тематика робіт широка і різноманітна, охоплювала інструментальні методи аналізу, створення нових матеріалів для потреб аналітичної хімії, вивчення хіміко-аналітичних властивостей нових речовин, контроль якості фармацевтичних препаратів та харчових продуктів. Вмотивовані відповіді на поставлені запитання, яких було багато, бо роботи зацікавили присутніх. Високий рівень випускних кваліфікаційних робіт та теоретичної підготовки студентів-випускників були відмічені членами ДЕК та її головою, д.х.н. О.В. Зуєм. Вітаємо усіх новоспечених бакалаврів з завершенням важливого етапу їхнього навчання!edited 23:45

Більше фото з захисту можна переглянути тут.

 

 

18.05.2024

З 15 по 17 травня 2024 року на хімічному факультеті відбулася двадцять п’ята Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії».
 Секція аналітичної хімії зібрала понад 50 доповідей, представлених студентами та аспірантами хімічного факультету та інших навчальних закладів України. Частина науково-дослідних робіт була виконана на базі хімічного факультету Единбурзького університету в рамках міжнародного партнерства між двома університетами та Брюссельського університету. Учасники поділилися своїми дослідженнями та досягненнями в галузі аналітичної хімії, вражаючи слухачів глибиною знань та інноваційними підходами. Раді були вітати учасників зі Львова, Ужгорода, Одеси, Черкас та незламного Харкова. Взяли участь у засіданні секції і представили змістовні доповіді магістри біологічного факультету КНУ та фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, молоді вчені з Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України та Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
Представлені доповіді продемонстрували високий рівень підготовки молодих науковців. Конференція надала унікальну можливість учасникам обмінятися ідеями, дізнатися більше про сучасні тенденції та напрями розвитку аналітичної хімії. Жваве обговорення наукових доповідей продовжувалося навіть в укритті під час повітряної тривоги.
Дякуємо всім учасникам за активну участь та цікаві презентації! Це були три дні натхнення та наукових відкриттів.
Чекаємо вас на міжнародній науковій конференції «Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції-2024», яка відбудеться 16-18 жовтня 2024.

 

03.05.2024

3 травня 2024 р. виповнилося 110 років з дня народження видатного хіміка-аналітика, академіка АН УРСР, доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата державної премії України Анатолія Терентійовича Пилипенка. А.Т. Пилипенко - автор близько 1000 наукових праць, у тому числі 19 підручників, монографій  і довідників з аналітичної хімії. Підготував 5 докторів і 69 кандидатів наук. Більше інформації про акад. А.Т. Пилипенка тут.

 

02.04.2024

Як підтримати Україну в нелегку годину? Студентам - сумлінним навчанням і наполегливою працею. Використовувати набуті знання та вміння на сучасних підприємствах, сприяти розвитку технологій, щоб зростала економічна потужність держави. Хімічний факультет не лише випускає висококваліфікованих фахівців, але й активно сприяє їхньому працевлаштуванню. Зокрема, й через тренінги, екскурсії і зустрічі з кращими роботодавцями країни. 
Нещодавно майбутні бакалаври кафедри аналітичної хімії ознайомились з можливостями стажування і роботи у фармацевтичній компанії «Дарниця». Досвідчені фахівці Аналітичної лабораторії відділу фармацевтичних розробок  провели екскурсію лабораторіями компанії, розповіли про важливість кожного етапу випробувань у процесі розробки і контролю якості. Дружний колектив, відповідність міжнародним стандартам, сучасні технології і обладнання, комфортні умови праці – це відповідь компанії на запити молоді, яка обирає для себе майбутнє. 
Хімічний факультет висловлює подяку співробітникам компанії «Дарниця» за проведений захід: Максиму Ворохобіну – начальнику групи аналітичних розробок, Олені Дорошенко – начальнику сектору розробки продуктів, Ігорю Рашевському – провідному хіміку, Нікіті Вілявіну – фахівцю з розробки, Тетяні Пахнюк – хіміку. Разом до Перемоги!

 

12.03.2024

Студенти 4 курсу хімічного факультету кафедри аналітичної хімії КНУ ім. Тараса Шевченка відвідали фармацевтичну компанію «Фармак», яка є лідером фармацевтичного ринку України та одним із найбільших експортерів лікарських засобів. Студенти отримали унікальну можливість поглибити свої знання про виробництво медичних препаратів та ознайомитися з передовими технологіями, які застосовуються у цій галузі.
Протягом екскурсії студенти мали змогу: побачити виробничі лінії у дії; дізнатися про високі стандарти якості; ознайомитися з дослідницькою діяльністю компанії та з вимогами до майбутніх кандидатів на вакантні посади в цих лабораторіях.
Фармацевтична галузь постійно розвивається, потребує талановитих дослідників та науковців, які вміють застосовувати свої знання та навички для створення майбутніх лікарських засобів та їх аналізу.
Після екскурсії студенти однозначно набули нових знань та вражень, які можуть вплинути на їх подальший вибір кар’єри.
Студенти хімічного факультету, зокрема кафедри аналітичної хімії, відомі своєю високою компетентністю та професійною підготовкою в галузі фармацевтичного аналізу. Фармацевтичні компанії постійно звертають увагу на наших випускників, розглядаючи їх як важливий ресурс для заповнення вакантних місць та забезпечення інноваційного розвитку у своїх лабораторіях.

 

 

 

Міжнародна співпраця кафедри