Department of Analytical Chemistry

Кафедра аналітичної хімії створена на хімічному факультеті у 1933 р.

Історія кафедри. Першим завідувачем кафедри став відомий хімік Михайло Іванович Пер’є (1933–1943 рр.). З 1944 по 1960 рр кафедрою керував всесвітньо відомий радянський вчений, доктор хімічних наук, професор, академік АН України Анатолій Кирилович Бабко, який заснував наукову школу «Хімія комплексних сполук і їх застосування в аналізі». Ідеї, започатковані акад. А.К. Бабком, знайшли своє втілення у роботах його учнів і успішно розвиваються у сьогоденні. Читати далі.

 

Кафедра аналітичної хімії нині – це більше 30 хіміків-аналітиків – викладачів, науковців, інженерів, які є висококваліфікованими спеціалістами у царинах аналітичної хімії, а саме: у галузах аналізу об’єктів довкілля, фармацевтичної хімії і фармацевтичного аналізу, аналізу харчових продуктів, біоаналітичної і супрамолекулярної хімії; новітніх методів пробопідготовки та аналізу, зокрема: хроматографії, атомної і молекулярної спектроскопії, електрохімії, а також хемометрії.

Здобувачі вищої освіти бакалавратури на третьому році навчання обирають кафедру і блок дисциплін, що відповідає спеціалізації. Кафедра аналітичної хімії пропонує дві спеціалізації для бакалаврів: класичну – «аналітична хімія» і прикладну – «методи і об’єкти хімічної експертизи».

Для здобувачів вищої освіти за ОС «магістр» кафедра пропонує блоки дисциплін за вибором, що відповідають спеціалізаціям: «аналітична хімія» і «хімічний аналіз і менеджмент аналітичної лабораторії».

За час навчання на обраній спеціалізації студенти не лише набувають теоретичних знань, але здобувають вміння та навички на практичних і лабораторних заняттях, необхідні для успішної роботи хіміків у сучасних аналітичних лабораторіях, а також для вирішення різноманітних теоретичних та прикладних задач.

Протягом навчання студенти бакалавратури і магістратури виконують наукові дослідження під керівництвом викладачів і науковців кафедри.

Наукова робота кафедри охоплює різноманітні напрямки, що включають сучасні методи пробопідготовки і визначення, а також гібридні методи аналізу. Методи, що розробляються, успішно апробовуються при аналізі реальних об’єктів, зокрема: біомедичних, біологічних, харчових, фармацевтичних, об’єктів довкілля та ін.

На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія “Хімічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та контроль виробництва”, зав. лаб. к.х.н., с.н.с. О.М. Трохименко.

Кафедра аналітичної хімії має широкі зв’язки з науково-дослідними установами і лабораторіями України та залучає фахівців цих установ до навчального процесу. Навчальні програми дисциплін, зокрема ОС «магістр» постійно оновлюються згідно вимог сьогодення та побажань работодавців.

Кафедра бере активну участь у міжнародних наукових дослідженнях і програмах, зокрема, з Університетами м. Страсбург, м. Ліль, Лотарінгії, м. Нансі (Франція), університетом Единбургу (Великобританія), Дрезденським технічним університетом (Німеччина), університетами м. Кошице і м. Пряшів (Словаччина), тощо.

Магістри кафедри мають можливість протягом одного навчального року паралельно навчатися в одному з університетів Європи за програмою академічної мобільності, або пройти наукове стажування протягом 1-3 місяців в науково-дослідних лабораторіях університетів країн Європи. За результатами навчання/науково-дослідної роботи вони отримують відповідні дипломи або сертифікати.

Випускники кафедри успішно працюють і розбудовують свою кар’єру в Україні та за її межами.

International cooperation of the department