Перелік програм - Магістратура

Магістратура

Перелік курсів спеціалізація Аналітична хімія

Семестр 1

курс

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

90

2

Професійна та корпоративна етика

3

90

3

Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах

3

90

4

Супрамолекулярна хімія

5

150

5

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність учителя

3

90

6

Методи визначення будови хімічних сполук і матеріалів

3

90

7

Хімічні основи життя

4

120

8

Статистичні та комбінаторні методи в хімії

4

120

 

Усього

28

840

 

Семестр 2

курс  

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Психологія вищої школи

3

90

2

Методи визначення будови хімічних сполук і матеріалів

6

180

3

Дослідницька практика без відриву від навчання

5

150

4

Хімічні аспекти розробки нових матеріалів

3

90

Дисципліни вільного вибору

5

Аналітична хімія обєктів довкілля

4

120

6

Дослідження комплексоутворення сучасними методами

5

150

7

Мікроаналітичні системи та сенсори

3

90

8

Сучасні методи пробопідготовки

3

90

 

Усього

32

960

 

 

 

 

 

Семестр 3

курс  

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Нанохімія та нанотехнології

3

90

2

Функціональні наноматеріали

3

90

3

Хімічні аспекти створення нових матеріалів

3

90

4

Асистентська (навч.) практика

7

210

Дисципліни вільного вибору

3

Кінетичні та ферментативні методи аналізу

3

90

4

Біоаналітична хімія

4

120

5

Фармацевтичний аналіз

3

90

6

Сучасні методи хроматографії

5

150

 

Усього

31

930

 

Семестр 4

курс  

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Презентація результатів дослідження

4

120

2

Переддипломна практика

7

210

3

Магістерська робота

18

540

 

Усього

29

870

 

 

Перелік курсів спеціалізація: Хімічний аналіз і менеджмент аналітичної лабораторії

Семестр 1

курс

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

90

2

Професійна та корпоративна етика

3

90

3

Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах

3

90

4

Супрамолекулярна хімія

5

150

5

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність учителя

3

90

6

Методи визначення будови хімічних сполук і матеріалів

3

90

7

Хімічні основи життя

4

120

8

Статистичні та комбінаторні методи в хімії

4

120

 

Усього

28

840

 

Семестр 2

курс 

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Психологія вищої школи

3

90

2

Методи визначення будови хімічних сполук і матеріалів

6

180

3

Дослідницька практика без відриву від теоретичної підготовки

5

150

4

Хімічні аспекти розробки нових матеріалів

3

90

Дисципліни вільного вибору

5

Контроль якості фармацевтичної продукції

3

90

6

Контроль якості харчових продуктів

4

120

7

Високоефективна рідинна хроматографія

5

150

8

Аналіз управління якістю

3

90

 

Усього

32

960

 

Семестр 3

курс  

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Нанохімія та нанотехнології

3

90

2

Функціональні наноматеріали

3

90

3

Хімічні аспекти створення нових матеріалів

3

90

4

Асистентська (навч.) практика

7

210

Дисципліни вільного вибору

3

Аналітична хімія еко- та біотоксикантів

6

180

4

Капілярна газова хроматографія та капілярний електрофорез

3

90

5

Розробка та валідація методик аналізу

3

90

6

Аналіз лікарських засобів

3

90

 

Усього

31

930

 

Семестр 4

курс  

кредити

год

Обовязкові  академічні дисципліни

1

Презентація результатів дослідження

4

120

2

Переддипломна практика

7

210

3

Магістерська робота

18

540

 

Усього

29

870

 

 

 

Більш детально тексти робочих програм дисциплін можна подивитися на сайті Хімічного факультету за посиланням: https://chem.knu.ua/ua/teaching_resources/discipline_programs_master/

Скачати у вигляді файлу: 
ДолученняРозмір
Файл magisterska_programa.docx23.07 КБ