Перелік програм - Бакалаври

Перелік дисциплін, що читаються співробітниками кафедри

Бакалаври

Курс 1

Обовязкові  академічні дисципліни

Основи аналітичної хімії та охорони праці в хімії (2 семестр)

 

 

Курс 2

Обовязкові  академічні дисципліни

Основи аналітичної хімії та охорони праці в хімії (3 семестр)

 

Інструментальні методи аналізу

 

Кристалохімія

Дисципліни за вибором студента

Історія хімії

 

Історія розвитку аналітичної хімії

Курс  3

Дисципліни за вибором студента

Радіохімічний аналіз

 

Дисципліни вільного вибору Спеціалізація «Аналітична хімія»

Вступ до сучасної аналітичної хімії

 

Органічні реагенти в аналітичній хімії

 

Гібридні методи аналізу

 

Аналітичне концентрування

 

 

Дисципліни вільного вибору Спеціалізація «Методи і обєкти хімічної експертизи»

Основи хімічної експертизи

 

Комплексні сполуки в хімічному аналізі

 

Основи хроматографічного аналізу

 

Методи пробопідготовки і розділення

Курс  4

Дисципліни за вибором студента

Методика викладання хімії

 

Фармацевтична хімія

 

Дисципліни вільного вибору Спеціалізація «Аналітична хімія»

Методи молекулярної абсорбції в аналізі

 

Аналітичне матеріалознавство

 

Сучасні електрохімічні методи аналізу

 

Мас-спектрометрія  та ренген-флуоресценція в  аналізі

 

Спектральний аналіз

 

Методи молекулярної емісії в аналізі

 

 

Дисципліни вільного вибору Спеціалізація «Методи і обєкти хімічної експертизи»

Методи спектрофотометрії в мікроаналізі

 

Позалабораторний аналіз

 

Індикаторні електроди в аналізі

 

Методи визначення органічних компонентів та елементного складу речовин

 

Флюоресцентні зонди в біохімічних і медичних дослідженнях

 

Методи визначення неорганічних компонентів

 

Більш детально тексти робочих програм дисциплін можна подивитися на сайті Хімічного факультету за посиланням: https://chem.knu.ua/ua/teaching_resources/discipline_programs_bachelor/

Скачати у вигляді файлу: 
ДолученняРозмір
Файл perelik_program_bakalavry-ukr.docx15.05 КБ