Лісняк Владислав Владиславович

Д.х.н.
асистент кафедри аналітичної хімії хімічного ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка
Працює у КНУ з: 
1995
E-mail: 
lisnyak@univ.kiev.ua
Скачати у вигляді файлу: 
Тема кандидатської дисертації: 

Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму, 2001.

 

Тема докторської дисертації:

Формування і фізико-хімічні властивості складних d-металвмісних гетерогенних систем та їх каталітична активність у реакціях окиснення H2, CO та CH4, 2014. 

Наукові інтереси: 

Аналіз мікрокількостей органічних та неорганічних токсикантів у водах, екологічна хімія, нанохімія та зелена хімія в рамках створення нових сенсорних матеріалів та процесів очищення довкілля від шкідливих та небезпечних забруднювачів. Кінетичні, мікроскопічні та спектральні дослідження в рамках вирішення завдань електроаналітичної та біоаналітичної хімії при створенні та розробці чутливих елементів хімічних і біохімічних сенсорів на основі композитних плівкових покриттів, що модифіковані органічними аналітичними реагентам, наноструктурованими матеріалами, біомолекулами. Фізико-хімія вуглецевих та оксидних матеріалів, розвиток напрямку створення селективних сорбентів та каталізаторів окисно-відновних та кислотно-основних процесів високої актуальності в рамках вилучення та консервації токсикантів з природних вод, екологічного каталізу та енергетичної хімії, в тому числі нафтохімії та вуглехімії.

Співавтор більше 200 статей у вітчизняних і міжнародних наукових фахових журналах, понад 150 тез доповідей на конференціях різного рівня, 3 науково-методичні праці, 3 монографії, 6 розділів у монографіях, 37 патентів України на винахід.

Навчальна діяльність: 

Курси:

для бакалаврів:

  • Аналітична хімія для студентів біологічного факультету, І курс (2021- теперішній час)

для магістрів:

  • Сучасні методи дослідження сполук (2021-теперишній час);
  • Методи встановлення структури хімічних сполук та матеріалів (2021-теперишній час);

Лабораторні роботи:

  • Аналітична хімія, 2 курс хімічний факультет (2020 – по теперішній час);