Трохименко Ольга Митрофанівна

к.х.н., старший науковий співр.
Зав. НДЛ
Працює у КНУ з: 
1997
E-mail: 
OlhaTrokhymenko@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-2373-7270
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603547667
Наукові інтереси: 

фотометричне визначення форм йоду й інших неметалів в об’єктах

Вибрані публікації: 
  1. ДСТУ 4816:2007. Продукти харчові. Методи визначення вмісту загального йоду. Зайцев В.М., Писарев Є.О., Трохименко О. М. та інші.
  2. Сухан В. В., Трохименко О. М., Трохименко А. Ю. Аналітичні реагенти й техніка приготування їхніх розчинів. – За редакцією Тананайко О. Ю. Київ, ВПЦ «Київський університет», 2022, ISBN 978-966-933-182-3. – 592 стор.
  3. Сухан В. В., Трохименко О. М., Трохименко А. Ю. Реагенти й розчини для хімічного аналізу. – За редакцією Тананайко О. Ю., Київ, Інтерсервіс, 2020, ISBN 978-966-999-053-2. 472 стор.
  4. Трохименко А. Ю., Запорожець О. А., Трохименко О. М. Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у водних розчинах // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Хімія. – 2017. – Т. 54(2). – С. 56–59.
  5. Трохименко О. М., Трохименко А. Ю., Запорожець О. А. Спосiб визначення загального хлору в обробленій питній водi. – Патент України № 124309 від 25.08.2021 р.