Анатолій Терентійович Пилипенко

Анатолій Терентійович Пилипенко в Київському університеті

ім. Т.Г. Шевченка

Анатолій Терентійович Пилипенко з 1944 р. працював в Київському університеті спочатку доцентом, а потім, після захисту докторської дисертації (в 1960 р.) – професором кафедри аналітичної хімії, яку очолював в той час академік Анатолій Кирилович Бабко. Протягом 1960-1968 рр. Анатолій Терентійович тричі обирався деканом хімічного факультету. В 1961 р., коли в університеті була створена кафедра хімії та аналізу рідкісних елементів, став її завідувачем. З 1971 по 1975 рр. А.Т. Пилипенко – проректор з навчальної роботи Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Під керівництвом А.Т. Пилипенка на кафедрі хімії та аналізу рідкісних елементів в 1961-1990 рр. інтенсивно розвивались дослідження  в напрямку теорії та практики застосування органічних реагентів в аналізі, зокрема сульфуровмісних та селенвмісних органічних сполук. Вивчалася також будова органічних реагентів та їх металокомплексів спектральними методами, включаючи ІЧ- та ЕПР-спектроскопію, а також із застосуванням квантово-хімічних розрахунків були розроблені квантово-хімічні підходи щодо прогнозування хіміко-аналітичних властивостей комплексних сполук.

Спільно з М.М. Тананайко продовжено вивчення різнолігандних комплексів металів та запропоновано класифікацію комплексів такого типу, в 1983 р. опубліковано монографію А.Т. Пилипенко, М.М. Тананайко «Разнолигандные и разнометалльные комплексы и их применение в аналитической химии».

На кафедрі  хімії та аналізу рідкісних елементів розвивались також дослідження в галузі флуориметрії – визначення елементів за гасінням люмінесценції. Вивчено гасіння люмінесценції таких реагентів, як родаміни, хінін та інші, галогенід- та роданід-іонами. Розроблено високочутливий метод визначення V(V) в силіції високої чистоти за гасінням флуоресценції Ga з люмогалліоном.

На кафедрі розвивались хроматографічні методи аналізу, зокрема, газова хроматографія хелатів металів з фторованими бета-дикетонами (В.П. Михайленко, І.П. Середа).

 В 1990 році кафедру хімії та аналізу рідкісних елементів приєднано до кафедри аналітичної хімії.

 

Додатково можна ознайомитись тут: https://anchem.knu.ua/history/persons/pyl_biog.htm

 

Скачати у вигляді файлу: 
ДолученняРозмір
Файл pylypenko_at_2023.docx13.58 КБ