Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

logo

Анатолій Терентійович Пилипенко

(біографія)


А.Пилипенко народився 3 травня 1914 р. в с. Шевченкове (колишня Кирилівка) Звенигородського району Черкаської області в селянській родині. 1931 р. вступив на хімічний факультет Київського політехнічного інституту, успішно закінчив його 1936 р. і почав навчатися в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії.

Наукову діяльність А.Пилипенко розпочав ще в студентські роки. Його перші наукові роботи (1936—1937рр. ), присвячені питанням розвитку теорії розчинності осадів і впливу однойменних іонів, виконані під керівництвом одного з відомих  хіміків-аналітиків професора М.Тананаєва.

Анатолій Терентійович, будучи аспірантом, виконав дисертаційну роботу в галузі до­слідження методів аналізу танталу та ніобію, і в 1939 р. йому був присуджений учений сту­пінь кандидата хімічних наук.

З 1939 по 1940 р. А.Пилипенко працював асистентом, а з 1940 по 1941 р. — доцентом Київського технологічного інституту силікатів. Наукова діяльність Анатолія Терентійовича перервалася через хворобу, а в 1944 р. він добровольцем пішов на фронт.

У 1944—1946 рр. А.Пилипенко — завідуючий хіміко-аналітичною лабораторією Центрального науково-дослідного інституту будівельних матеріалів.

Свою наукову діяльність у післявоєнні роки Анатолій Терентійович почав на кафедрі аналітичної хімії Київського державного університету
ім. Т.Г.Шевченка, керівником якої був академік АН УРСР А.Бабко — талановитий учений, який створив велику школу хіміків-аналітиків в Україні. З 1944 р. А.Пилипенко працював у Київському університеті спочатку доцентом, а потім, після захисту докторської дисертації (1960 р.), — професором кафедри аналітичної хімії. Протягом 1960—1968 рр. ученого тричі обирали деканом хімічного факультету. У 1961 р., коли в університеті була створена кафедра хімії та аналізу рідкісних елементів, Анатолій Терентійович став її за­відувачем.

З 1971 по 1975 р. А.Пилипенко обіймав посаду проректора з навчальної роботи Київського університету. Багато сил та уваги він приділяв питанням організації та вдосконалення навчального процесу та педагогічної діяльності.

У 1968 р. Анатолій Те­рен­тійович очолив відділ теоретичної хімії в Інституті загальної та неорганічної хімії АН УРСР, а в наступному, 1969 р., його обрали членом-кореспондентом АН УРСР, і з цього часу по 1971 р. учений був заступником директора ІЗНХ АН УРСР.

З 1976 р. А.Пилипенко — директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. Думанського АН УРСР та завідувач відділу аналітичної хімії. У 1976 р. Анатолій Терентійович став академіком АН УРСР.

last updated 30.06.2014


last updated 30.06.2014
design and preparation by © vnz