Лисенко Олена Миколаївна

Лисенко Олена Миколаївна
к.х.н. доцент
доцент кафедри аналітичної хімії
Працює у КНУ з: 
11.1995
E-mail: 
olenalysenko@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-0345-0256
Скачати у вигляді файлу: 

Народилась в 1973 р. в м. Куйбишев. В 1995 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 1995-1998 р. – аспірант кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію “Сорбція тіоціанатних комплексів Co(II), Fe(III) та Mo(VI,V) на пінополіуретані та її використання в аналізі.” З 1999 р. – ассистент кафедри аналітичної хімії хімічного факультету КНУ. Співавтор 20 наукових праць та навчального посібника “Основи хроматографічного аналізу”.

Наукові інтереси: 

Проводилась згідно напрямку наукової роботи кафедри аналітичної хімії в рамках держбюджетних тем № 11БФ037-О4П “Органомінеральні матеріали та супрамолекулярні системи для вилучення, концентрування та визначення аналізів різної природи”,

№ 06БФ037-06 “Комбіновані та гібридні методи аналізу із застосуванням адсорбентів, композиційних матеріалів та міцелярних середовищ”.

Основний напрямок наукової роботи – дослідження аналітичних властивостей хімічно модифікованих органічними реагентами кремнеземів як сорбентів для концентрування мікрокомпонентів природних вод; використання газової хроматографії в аналізі.

Науковий керівник кваліфікаційних робіт «бакалавр хімії» - 9.

Співавтор 16 наукових праць, 18 навчально-методичних праць.

Навчальна діяльність: 

Лекції з дисциплін:

«Аналітична хімія» для студентів ОС бакалавр біологічного факультету (2007-08 н.р.); «Аналітична хімія» для студентів ОС бакалавр, спеціальність біотехнологія та біоінженерія НМЦ «Інститут біології» (2019-20 н.р.); «Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу природних вод» для студентів ОС бакалавр кафедри «гідрології та гідроекології» географічного факультету (2008-17 н.р.); „Гібридні методи аналізу” для студентів ОС бакалавр, група аналітична хімія (з 2003 р., назва спецкурсу змінювалась), „Основи хроматографії” для студентів ОС бакалавр, група мохе (з 2003 р., назва спецкурсу змінювалась); «Капілярна газова хроматографія та капілярний електрофорез», для студентів ОС магістр, група хамал (з 2009 р.), «Сучасні хроматографічні методи» для студентів ОС магістр, група а/х (з 2009 р.).

Лабораторні заняття із зазначених дисциплін, також з «Основи аналітичної хімії», «Інструментальні методи аналізу.

Стипендії та відзнаки: 

1997 - грант соросовський аспірант.

Вибрані публікації: 

Lysenko E.N., Nabivanets B.I., Sukhan V.V., Gorlach V.F. Sorption-photometric determination of cobalt thiocyanate complexes with used of polyurethane foam // Journal of water chemistry and technology –1997-v.19.N3-p.254-258.

Nabivanets B.I., Lysenko E.N.,., Gorlach V.F., Sukhan V.V. Physic-chemical bases of cobalt thiocyanate complexes sorption by the polyurethane foam // Ukrainian chemical journal.-1998.-v.64.№5.-p.18-24.

Sukhan V.V., Nabivanets B.I., Trokhimenko O.M., Lysenko E.N., Gorlach V.F. Sorption-photometric determination and rapid test procedure for iron in mineral acid with used of thiocyanate and polyurethane foam // Ukrainian chemical journal.-1998.-v.64.№8.-p.121-125.

Lysenko E.N., Nabivanets B.I., Sukhan V.V. Protonization of polyurethane foam in the hydrochloric acid medium // Ukrainian chemical journal.-1998.-v.64.№12.-p.98-100.

Nabivanets B.I., Lysenko E.N., Sukhan T.O., Zubenko O.I., Gorlach V.F., Sukhan V.V. Physical-chemical bases of iron(III) thiocyanate complexes sorption by the polyurethane foam // Journal of common chemistry.-1999.-v.69.№2.-p.192-196.

Lysenko E.N., Nabivanets B.I., Sukhan V.V. Physical-chemical bases of molybdenum(VI, V) thiocyanate complexes sorption by the polyurethane foam // Ukrainian chemizal journal.-2000.-v.66.№4.-p.94-98.

Nabivanets B.I., Sukhan V.V., Lysenko E.N., Trokhimenko O.M., Mal`ovanyk M.P., Gorlach V.F., Sorption-desorption photometric determination of trace iron in sodium, potassium and ammonium thiocyanate using polyurethane foams // Journal of analytical chemistry.-2001.-v.56.№7.-p.1-4