Кловак Вікторія Олегівна

Кловак Вікторія Олегівна
PhD (доктор філософії)
асистент кафедри аналітичної хімії
Працює у КНУ з: 
2019
E-mail: 
vikaklovak@ukr.net
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-5130-9652
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201216151
Скачати у вигляді файлу: 
Тема кандидатської дисертації: 

Гідрофобно-модифіковані реагентні системи для флюоресцентного визначення органічних сполук іонної природи

Наукові інтереси: 

Дослідження чинників впливу на аналітичний сигнал іонних поверхнево-активних речовин у системах органічний реагент – ПАР у розчинах, виявлення ефектів супрамолекулярної відповідності при асоціації реагентів з ПАР та розробка практичних рекомендацій по раціональному створенню ПАР-модифікованих реагентних систем і методик визначення гідрофобних органічних сполук іонної природи методами молекулярної спектроскопії.

Навчальна діяльність: 
  • Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії, 1 курс, ННЦ Інститут біології та медицини, Біологія (2021 – по теперішній час);
  • Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії, 2 курс, ННЦ Інститут біології та медицини, Екологія (2021 – по теперішній час);
  • Лабораторні заняття з аналітичної хімії, 2 курс, хімічний факультет (2021 – по теперішній час).
Стипендії та відзнаки: 

Стажування у науковій групі професора Мальте Дрешера, Констанцький університет (Німеччина), 2016

Вибрані публікації: 

 

Кловак В.О., Лелюшок С.О., Іщенко М.В. Міцелярно-екстракційне концентрування Плюмбуму сульфарсазеном у фазу неіонної ПАР Triton X-100. Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2017. – Т.12, №3. – С. 140–144. https://doi.org/10.17721/moca.2017.140-144

Pivtsov A., Wessig M., Klovak V., Polarz S., Drescher M. Localization of Guest Molecules in Nanopores by Pulsed EPR Spectroscopy. J. Phys. Chem. C. – 2018. – V. 122. – P. 5376−5384. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b10758

Кловак В.О., Лелюшок С.О., Куліченко С.А., Запорожець О.А. Вплив поверхнево-активних речовин на флуоресцентні властивості флуоресцеїну. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія. – 2018. – Т.1, №55. – С. 42–45. https://doi.org/10.17721/1728-2209.2018.1(55).10

Кловак В.О., Нечпай Л.О., Лелюшок С.О., Куліченко С.А., Запорожець О.А. Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними ПАР у водно-міцелярних системах Triton X-100. Допов. Нац. акад. наук Укр. – 2019. – Т.10. – С.74–81. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.10.074

Кловак В.О., Лелюшок С.О., Куліченко С.А., Запорожець О.А. Флюоресцентні характеристики розчинів родаміну 6Ж та родаміну С у водно-міцелярних середовищах ПАР. Укр. хім. журн. – 2019. – Т. 85, №12. – С. 84–95. https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.11.2019.84-95

Klovak V., Kulichenko S., Lelyushok S. Influence of colloid-chemical state of solutions on fluorescence and spectrophotometric analytical signals of surfactants in reaction with eosin Y. Chem. Pap. – 2020. – 74 (12). – Р. 4337–4344. https://doi.org/10.1007/s11696-020-01245-8

Klovak V., Kulichenko S., Lelyushok S. Fluorescence study of the influence of the structure and hydrophobicity of reagents and cationic surfactants in their association in aqueous solutions. Aust. J. Chem. – 2020. – 4 (4). – Р. 252–260. https://doi.org/10.1071/CH20221

Klovak V., Nechpai L., Lelyushok S., Kulichenko S. Fluorescence characteristics of fluorescein and eosin Y solutions in water-micellar surfactant media. Chemistry Bulletin. Taras Shevchenko National University of Kyiv. – 2020. – 1 (57). – Р. 23–26. https://doi.org/10.17721/1728-2209.2020.1(57).6

Klovak V., Kulichenko S., Lelyushok S. Charge, hydrophobic and spatial matching in the association of fluorescent reagents with ionic surfactants in aqueous solutions. Chem. Pap. – 2021. – 75 (6). – Р. 2477–2484. https://doi.org/10.1007/s11696-020-01498-3

Klovak V., Kulichenko S., Lelyushok S. Matching Effects in the Interaction of Ionic Surfactants with Fluorescent Reagents in Micellar Solutions of Triton X-100. Methods Objects Chem. Anal. – 2021. – 16 (3) – Р. 117–126. https://doi.org/10.17721/moca.2021.117-126

Klovak V., Kulichenko S., Lelyushok S. Fluorescent detection of decamethoxine by reaction with eosin Y in medicines. J. Chem. Sci. 133, 117. – 2021. https://doi.org/10.1007/s12039-021-01985-4