Кеда Тетяна Євгенівна

к.х.н. доцент
доцент кафедри аналітичної хімії
Працює у КНУ з: 
10.1997
E-mail: 
tetianakeda@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-1781-5487
Скачати у вигляді файлу: 
Тема кандидатської дисертації: 

«Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу»

(Науковий керівник: проф. Ольга Запорожець)

Наукові інтереси: 

Наукові інтереси пов’язані з розробкою нових аналітичних форм органічних реагентів на основі модифікованих кремнеземів, органополімерів і наноматеріалів, а також люмінесцентних і оптичних зондів на основі гетероциклічних органічних сполук для цілей хімічного аналізу.

Навчальна діяльність: 

Лекції ОС «Магістр» з дисциплін: «Управління якістю аналізу»; «Хімічні аспекти створення новітніх матеріалів» Лекції ОС «Бакалавр» з дисциплін: «Аналітичне матеріалознавство», «Методи пробопідготовки та розділення», «Позалабораторний аналіз», «Аналітичне концентрування», «Флюоресцентні зонди в медичних і біохімічних дослідженнях» Лабораторні заняття ОС «Бакалавр»: «Основи аналітичної хімії», «Інструментальні методи аналізу». Науковий керівник кваліфікаційних робіт «Бакалаврів хімії» - 26, «Магістрів хімії» - 21.

Стипендії та відзнаки: 
  • Грант Американського хімічного товариства (ACS) для участі у Міжнародній конференції з аналітичної хімії PITTCON 2000 "Science for the 21st century" у складі делегації країн Східної Європи, New Orleans (USA), 2000 р.
  • І премія ІІ Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, 2001 р.
  • І премія Міжнародної конференції "1-st Black Sea basin conference on analytical chemistry", Одеса, 2001 р.
  • Диплом «Кращого викладача хімічного факультету у 2016-2017 н.р.» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017 р.
  • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі, 2019 р.