Бас Юлія Петрівна

Бас Юлія Петрівна
Кандидат хімічних наук, асистент
Працює у КНУ з: 
2011
E-mail: 
basjulia@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-2535-6009
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53866113200
Скачати у вигляді файлу: 
Тема кандидатської дисертації: 

"Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності "

Наукові інтереси: 

Дослідження аналітичних властивостей нових органічних реагентів для розробки методик флюоресцентного визначення мікрокількостей біологічноактивних сполук. Визначення констант дисоціації органічних сполук потенціометричним методом.

Навчальна діяльність: 

Лекційні курси:

для бакалаврів:

  • "Аналітична хімія" для студентів спеціальності «Екологія» ННЦ «Інституту біології та медицини» (ІІ курс),

 

Лабораторні та практичніроботи:

  • "Основи аналітичної хімії" для студентів хімічного факультету (ІІ курс),
  • «Інструментальні методи аналізу»  для студентів хімічного факультету (ІІ курс)
  • "Аналітична хімія" для студентів спеціальності «Біологія» ННЦ «Інституту біології та медицини»(І курс)
  • "Аналітична хімія" для студентів спеціальності «Екологія» ННЦ «Інституту біології та медицини»І курс)
  • "Прикладна люмінесценція" для студентів хімічного факультету (ІV курс)

«Методи молекулярної емісійної спектроскопії» для студентів хімічного факультету (ІV курс)
 

Стипендії та відзнаки: 

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019 р.

Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2021 р.

Вибрані публікації: 

Всього – 40, з них – методична розробка, 7 статей,патенти України на винахід та 30 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів