Зінько Ліонель Степанівна

Зінько Ліонель Степанівна
к.х.н. доцент
Працює у КНУ з: 
11.1996
E-mail: 
lionelzinko@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-2953-4228
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506711596
Скачати у вигляді файлу: 

1972 року народження, у 1996 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія-хімічний контроль навколишнього середовища та вступила до аспірантури кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

У 1999-2000 та 2000-2001 навчальних роках працювала на посаді асистента кафедри аналітичної хімії. З серпня 2001 року по лютий 2003 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника д/б теми 01БФ037-09 хімічного факультету, виконувала обов¢язки відповідального виконавця на темі. У цей же період за сумісництвом працювала асистентом кафедри аналітичної хімії. 25 лютого 2002 року захистила кандидатську дисертацію “Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(IV), Tl(III), Zr(IV) та флуориду”.  З березня 2003 року переведена на посаду асистента кафедри аналітичної хімії.          

Основний напрямок наукових досліджень: розробка твердофазних реагентів на основі нековалентно іммобілізованих на поверхні високодисперсних кремнеземів класичних аналітичних реагентів та їх застосування у аналізі об¢єктів природного та техногенного походження.

За результатами наукових досліджень має 18 друковах робіт, з них 7 статтей у провідних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, 11 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

Вибрані публікації: 

Zaporozhets OA, Ivan'ko LS, Marchenko I.V., Orlichenko E.V., Sukhan V.V. Quercetin immobilized on silica gel as a solid phase reagent for tin (IV) determination by using the sorption-spectroscopic method / Talanta, 2001, 55, 313-319.

Zaporozhets OA, Ivan'ko LS, Sukhan VV Interaction between thallium (III) bromide and dicyclohexano-18-crown-6 immobilized on silica / J.Anal Chem + 55: (2) 130-134 FEB 2000

Zaporozhets O.A., Lipkovska N.A., Ivan’ko L.S., Sukhan V.V., Pogorely V.K. The adsorption of 1,2-dihydroxyanthraquinone on silica surface / Funktional Materials, 2000, 7, №2.

Zaporozhets OA, Ivan'ko LS, Marchenko I.V., Sukhan VV. Determination of zirconium with Morine immobilized on silica surface / Zh. Anal. Khim (in Russian), 2000, 55, 4, 1-5.

Zaporozhets О.А., Ivanko L.S., Sukhan V.V. Extraction of Tl(III) tetrabromide with dicyclohexyl-18-crown-6 / Khim Thekh vody, 1998, 20, №6, 598-603.