Верба Валентина Вікторівна

Верба Валентина Вікторівна
к.х.н., асист.
асистент кафедри аналітичної хімії хімічного ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка
Працює у КНУ з: 
08.1994
E-mail: 
verba_v@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-5379-9392
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701371878
Тема кандидатської дисертації: 

"Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Ві, Сr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС" Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р.

Наукові інтереси: 

- дослідження взаємодії аніонів різної природи (оксоаніонів, аніонних комплексів металів, барвників, органічних аніонів) з іммобілізованими на силікагелі довголанцюговими четвертинними амонієвими солями

- застосування аніонообмінників для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення металів, неметалів та органічних сполук

- визначення біогенних елементів (Манган, Молібден, Йод, Ферум) та токсикантів в об’єктах довкілля (Хром, Уран, АПАР);

Інші інтереси: 
Люблю екскурсії, із задоволенням відвідую театри, музеї, виставки. Цікавлюся всім, що пов'язане з християнською духовністю та культурою, історією київської старовини, українською обрядовістю та звичаями. Люблю тварин, особливо котів. У вільний час читаю пресу, люблю послухати українське радіо та просто поспілкуватися з цікавими людьми.
Навчальна діяльність: 

Лекційні курси:
   "Охорона праці" для студентів хімічного факультету (ІV курс),
      програма курсу
   "Методика викладання хімії" для студентів хімічного факультету (ІV курс)

   Лабораторні та семінарські заняття з нормативних курсів:
   "Аналітична хімія" для студентів хімічного факультету (ІІ курс),
   "Аналітична хімія" для студентів біологічного факультету (І курс)
   "Аналітична хімія" для студентів геологічного факультету (I, IV курс),
   "Аналітична хімія" для студентів географічного факультету (ІII курс)
   "Методика викладання хімії" для студентів хімічного факультету (ІV курс)

   Лабораторні та семінарські заняття зі спецкурсів:
   "Фотометричний та люмінесцентний аналіз" (ІV курс)
   "Електрохімічні методи аналізу" (ІV курс)

Керівництво загальною педагогічною практикою студентів IV курсу хімічного факультету

Приймання вступних іспитів (2000-2006)

Кураторство студентських груп

Стипендії та відзнаки: 

I місце на Всеукраїнському конкурсі 1995/1996 учбового року на кращу науково-дослідну роботу студентів з хімії

Вибрані публікації: 

Методична розробка / Lab manual for students:

Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр).- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 30 с. (full-text, pdf, 2,2 Mb)

   Статті / Articles:

1. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Dolenko S.A., Keda T.Ye., Sukhan V.V. Solid phase reagents for the determination of anionic surfactants in water // Analyst. - 1998. - Vol.123. - P.1583-1586 (full-text, pdf, 66 Kb). 2. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Zinchenko N.M., Sukhan V.V. Silica gel and cellulose loaded with bis-quaternary ammonium salts as sensitive reagents for iron, bismuth and anionic surfactants determination in water // Intern. J. Environ. Anal. Chem. – 1999. - Vol.74, № 1-4. – С.243-254.
3. Верба В.В., Запорожець О.А., Сухан В.В., Кравченко С.М., Грушко І.А. Твердофазний аналітичний реагент для визначення бісмуту (ІІІ) та молібдену (VІ) у вигляді тіоціанатних комплексів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія", серія "Хімічні науки". - 2000, Т. 18. - С. 80-83.
4. Верба В.В., Запорожець О.А., Меленний А.Б. Твердофазний реагент на основі силікагелю для візуально-тестового визначення феруму (ІІІ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". - 2001. - Т.37. - С.50-53.
5. Верба В.В., Запорожець О.А., Сухан В.В. Застосування іммобілізованих високомолекуляр-них ЧАС для концентрування та визначення Cr(VI) та Mn(VII) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". - 2002. - Т.20, спецвипуск, Ч.ІІ. - С.490-492.
6. Верба В.В., Ярмоленко О.С., Турчин В.О., Запорожець О.А., Сухан В.В. Сорбційне концентрування сполук йоду та урану на модифікованому силікагелі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія", серія "Хімічні науки і технології". - 2005. - Т.42. – С.35-37.
7. Верба В.В., Заладовська О.М., Василенко С.В. Дослідження ефективності запровадження варіативності середньої хімічної освіти // Магістеріум "Природничі науки". Вип.24. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія" 2004. - Вип.16. - С.83-86.

   Патенти України / Patents of Ukraine:

1. Спосіб визначення додецилсульфату натрію: Пат. № 19579. Україна. МПК 5 G01N33/52, 5/04./Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 96072593; заявлено 02.07.96; Надрук. 25.12.97, Бюл. № 6. – 8 с.
2. Спосіб визначення додецилсульфату натрію: Пат. № 22886. Україна. МПК 6 G01N33/52, 5/04./Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 96104085; заявлено 29.10.96; Надрук. 30.06.98, Бюл. № 3. – 8 с.
3. Спосіб визначення алкілсульфатів і алкілсульфонатів: Пат. № 28610. Україна. МПК 6 С 07В 45/00, С 07В 43/00./ Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 97073799; заявлено 16.07.97; Надрук. 16.10.2000, Бюл. № 5. – 5 с.
4. Спосіб візуально-тестового визначення додецилсульфату натрію: Пат. № 39256. Україна. МПК 6 G01N33/52, 5/04./Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 98031391; заявлено 13.03.98; Надрук. 15.06.2001, Бюл. № 5. – 3 с.

   Тези доповідей на конференціях / Abstracts of conference reports:

1. Zaporozhets O.A.,Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Sukhan V.V. Quarternary ammonium salts supported on silica gel for environmental analysis // Proc. ECASIA’95 6th Conference of Application of Surface and Interface Analysis. EV 17. - P. 48.
2. Nadzhafova O.Yu., Zaporozhets O.A., Verba V.V., Sukhan V.V. Luminescent determination of anionic surfactation after their preconcentration by modified silica gel from natural water // Proc. 11th ISPPCC, Krakow, 1995, July 9-13. - P. 74.
3. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Верба В.В., Сухан В.В., Туров В.В. Модифікований високомолекуляр-ною аміноамонійною сіллю силікагель як твердофазний реагент для визначення аніонних ПАР // Тези доп. Всеукр. конф. з аналітичної хімії присвячена 90-річчю від дня народження А.К. Бабка, Київ.: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, 1995. - С. 113.
4. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Sukhan V.V. Ion associates of high molecular weight quaternary ammonium salts with dye anions supported on silica gel for environmental analysis // Proc. International Congress on Analytical Chemistry. June 15-21 1997. – V.1.- Moscow (Russia). – P.N-45. 5. Zaporozhets O., Nadzhafova O., Verba V., Zinchenko N., Sukhan V. Silica gel modified with quaternary ammonium salts as sensor element for water quality control // 28th Annual Int. Symp. of Environmental Analytical Chemistry (ISEAS 28), Switzerland, Geneva, 1998, March, 1-5. - P.PB 09.
6. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Верба В.В., Сухан В.В. Іммобілізовані іонні асоціати ЧАС-аніоний барвник для спектрофотометричного та візуально-тестового визначення аніонних ПАР // Тези доп. Всеукраїнської конференції з аналітичної хімії, присвяченої 90-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України В.А.Назаренка. – Ужгород (Україна). – 1998. - С.41.
7. Запорожец О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Кеда Т.Е. Визуальный тест для определения анионных поверхностно-активных веществ в водах // Тез.докл. III Всероссийской конференции "Экоаналитика-98" с международным участием. – Краснодар (Россия). - 1998. - С. 248.
8. Запорожець О.А., Верба В.В., Сухан В.В. Взаємодія саліцилатного комплексу заліза (ІІІ) та тіоціанатного комплексу вісмуту (ІІІ) з іммобілізованою високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю // Тези доп. Всеукраїнської (з міжнародною участю) конференції з аналітичної хімії, присвяченої 100-річчю від дня народження професора М.П.Комаря. – Харків (Україна). – 2000. - С.290.
9. Верба В.В., Запорожец О.А., Сухан В.В. Силикагель, модифицированный четвертичными аммониевыми солями, - твердофазный реагент для определения Cr(VI) и Mn(VII) // Тез. докл. Всероссийской конференции "Актуальные проблемы аналитической химии". - Москва (Россия). - 2002. - Т.2. - С.43-44.
10. Запорожець О.А., Верба В.В., Сухан В.В. Застосування іммобілізованих на силікагелі високомолекулярних четвертинних амонієвих солей для визначення іонів металів // Тези Міжнародної конференції "Функціоналізовані матеріали: синтез, властивості та застосування". – Київ (Україна). – 2002. - С.250-251.
11. Верба В.В., Запорожец О.А., Сухан В.В., Пшоно Н.В Концентрирование и определение марганца с использованием модифицированного силикагеля // Тез. докл. V Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды "ЭКОАНАЛИТИКА-2003" с международным участием. - Санкт-Петербург (Россия). - 2003. - С.2-С28.
12. Verba V.V., Yarmolenko O.S., Sukhan V.V., Zaporozhets O.A. Sorption-spectrophotometric and visual test-determination of oxo-anions of iodine at the silica gel modified by quaternary ammonium salts // Book of abstracts. International conference "Analytical chemistry and chemical analysis" (AC&CA-05). – Kyiv (Ukraine), 2005. - P.155.
13. Верба В.В., Каретникова Е.А., Синченко О.Н. Влияние дополнительных и внешкольных форм обучения по химии на развитие творческой личности школьника // Тез. докл. I Международного Форума "Аналитика и аналитики". - Воронеж (Россия). - 2003. - С.8-С24.