Сухан Василь Васильович

Сухан Василь Васильович
д.х.н., проф.
Працює у КНУ з: 
04.1963

Сухан Василь Васильович народився в 1936 р. в с. Чинадієво Мукачевського р-ну Закарпатської обл., доктор хімічних наук, професор. В 1958 р. закінчив хімічний факультет Ужгородського університету. 1960-1963 р.р. – аспірант Інституту фізіології рослин АН УРСР. В 1963 р. захистив кандидатську дисертацію “Исследование взаимодействия солей с неэлектролитами в растворе методами физико-химического анализа”.1963-1981 р.р. – інженер, ассистент, ст. викладач, доцент кафедри аналітичної хімії Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. В 1981 р. захистив докторську дисертацію на тему “Экстракция и применение в анализе разнолигандных комплексов металлов с алифатическими монокарбоновыми кислотами и органическими азотсодержащими основаниями”. 1981-1983 р.р. – доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, соросівський професор, лауреат премії імені Л.В. Писаржевського НАН України (1991 р.). 1986-2000 р.р. – завідувач кафедри аналітичної хімії хімічного факультету. 1986-1997 р.р. – декан хімічного факультету. У продовж 1996-2002 р.р. – співголова Наукової ради з аналітичної хімії НАН України та 2003 р. – заступник голови. Наукова тематика пов΄язана з розробкою аналітичних методів контролю вмісту металів в різних об΄єктах аналізу, які грунтуються на реакціях комплексоутворення з неорганічними і в більшій мірі органічними лігандами; дослідження зміни хіміко-аналітичних характеристик внутріньокопмлексних сполук металів з хромоформними реагентами в одно і двофазних системах у міцелярному середовищі ПАР та у присутності комплексних ПАР, аналітичні аспекти застосування низкотемпературного полум΄я пропан-бутан повітря для атомізації в якому відчутно депресуючий вплив матриці на атомний сигнал аналіту, твердофазні органічні реагенти, які адсорбційно іммобілізованні на поверхні високодисперсних гідроксилізованніх кремнеземів або пінополіуретані, целюлозі тощо. В.В. Сухан є автором понад 296 наукових публікацій. Серед них 2 монографії, підручник, 3 навчальних посібника, 37 свідотств про винаходи, 177 доповідей на наукових конференціях. Соросівський професор (1986, 1997), лауреат премії імені Л.В. Писаржевського НАН України (1991 р.).

Книжки:

  • Б.І. Набиванець, В.В. Сухан, Л.В. Калабіна “Аналітична хімія природного середовища” К. Либідь, 1996 р.
  • В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач “Хімія. Посібник для вступників до вузів” К.: Либідь, 1993 р.
  • Б.І. Набиванець, В.В. Сухан, О.М. Лисенко “Основи хроматографічного аналізу. Навчальний посібник” ВПЦ Київський університет, 2002 р.

Про В.В. Сухана

  • “Развитие аналитической химии на Украине” К. наукова думка, 1982р., стор.77, 100, 235.