Лелюшок Сергій Олександрович

Лелюшок Сергій Олександрович
кандидат хімічних наук, доцент
Доцент на кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка
Працює у КНУ з: 
10.2004
E-mail: 
lelyushok@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-8549-5254
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506060043
Скачати у вигляді файлу: 
Тема кандидатської дисертації: 

Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях

Наукові інтереси: 

Застосування організованих середовищ на основі поверхнево-активних речовин в аналізі

Інші інтереси: 
Музика в напрямку heavy metal, підводне полювання, полювання, IT технології.
Навчальна діяльність: 

семінарські та лабораторні заняття з курсу «Аналітична хімія» для студентів біологічного
факультету;
практичні заняття з курсу «Інформаційні технології» для студентів І-ІІ курсу хімічного
факультету;
семінарські заняття з курсу «Кристалохімія» для судентів ІІ курсу хімічного факультету;
семінарські та лабораторні заняття з курсів «Фундаментальні основи аналітичної хімії» та
«Інструментальні методи аналізу» для студентів ІІ курсу хімічного факультету,;
семінарські та лабораторні заняття з курсу «Екоаналітична хімія» для студентів V курсу
хімічного факультету за напрямком підготовки «Спеціаліст».

Вибрані публікації: 

1. Kulichenko S.A., Doroschuk V.O., Lelyushok S.O. The cloud point extraction of copper (II)
with monocarboxylic acids into non-ionic surfactant phase // Talanta. –2003. –Vol.59, №4. –
P.767-773.
2. Дорощук В.О., Лелюшок С.О., Куліченко С.А. Міцелярна екстракція міді моно
карбоновими кислотами у фазу ПАР за температури помутніння // Вісник Київ. ун-ту.
Хімія. –2003. Вип. 39. –С. 12-16.
3. Doroschuk V.O., Lelyushok S.O., Ishchenko V.B., Kulichenko S.A. Flame atomic absorption
determination of manganese (II) in natural water after cloud point extraction // Talanta –2004. –
Vol.64, №4. –P.853-856.
4. Лелюшок С.О., Дорощук В.О., Куліченко С.А. Концентрування катіонних ПАР фазами
неіонних ПАР за температури помутніння // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. –2005. Вип. 42. –С. 
57-60.
5. Doroschuk V.O., Kulichenko S.A., Lelyushok S.O. The influence of substrate charge and
molecular structure on interphase transfer in cloud point extraction systems // J. Colloid Interface
Sci. –2005. –Vol.291, №1. -P.251-255.
6. Doroschuk V.O., Lelyushok S.O., Kulichenko S.A., Rakhilchuk O.O. Lyophilic properties of
surfactant-rich phases of polyethoxylated alkylphenols formed at cloud point temperature // J.
Colloid Interface Sci. –2006. –Vol.299, №1. -P.403-409.
7. Лелюшок С.О., Головаш Н.А., Дорощук В.О., Куліченко С.А. Міцелярна екстракція
карбоксилатних комплексів кобальту й нікелю // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. –2006. Вип. 43.
–С. 25-28.
8. Куличенко С.А., Дорощук В.А., Лелюшок С.А., Гонта Н.А. Мицеллярноэкстракционное концентрирование кобальта и никеля в виде аминокарбоксилатных
комплексов // Химия и технология воды. №2 -2007-с.171-181.
9. С.А. Куліченко, В.О. Дорощук С.О. Лелюшок Міжфазовий розподіл аліфатичних амінів
у міцелярно-екстракційній системі при температурі помутніння. // Доповіді національної
академії наук України. - 2007.- №8- С. 133-137.
10. С.А. Куличенко, В.А. Дорощук, С.А. Лелюшок, О.Ю. Сопильняк, В.Б. Ищенко
Мицеллярно-экстракционное концентрирование серебра с тиазолилазореагентами в фазу
неионного ПАВ при температуре помутнения // Журн. аналит. хим. -2007. –Т.62, №10. –
С.1045-1050.
11. Лелюшок С.О., Іщенко М.В., Дорощук В.О., Куліченко С.А. Вплив поверхневоактивних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою
атомізацією // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. –2008. Вип. 47. –С. 44-46.
12. Лелюшок С.О., Куліченко С.А., Дорощук В.О. Закономірності розподілу аліфатичних
амінів у міцелярно-екстракційних системах при температурі помутніння // Вісник Київ.
ун-ту. Хімія. –2007. Вип. 45. –С. 12-15.
13. Lelyushok S.O., Doroschuk V.O., Kulichenko S.A. The influence of the non ionic surfactant
solutions on the protolytic properties of aliphatic amines // Методы и объекты химического
анализа.-2008.-Т.3,№2.-С.207-214.
14. В.А. Дорощук, С.А. Лелюшок, Н.А. Лебич, С.А. Куличенко Групповое мицеллярноэкстракционное концентрирование тяжолых металов в виде аминокарбоксилатных
комплексов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. -2009.-Т.75, №1. –С.10-14.
15. Дорощук В.А., Куличенко С.А., Лелюшок С.А. Антикооперативное влияние
гидрофобности карбоновых кислот и аминов на мицеллярную экстракцию
аминокарбоксилатов никеля // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология.- 2009. Т.
52, №. 9.- С. 50-53
16. Лелюшок С.О., Куліченко С.А. Дорощук В.О. Фазоутворення у розчинах неіонної ПАР
ОП-7 у присутності аліфатичних амінів при температурі помутніння// Укр. хим. журн. -
2011. –Т.77, №4. –С.110-114.
17. Дорощук В.А., Межуева М.С., Лелюшок С.А., Куличенко С.А. Атомно-абсорбционное
определения цинка и марганца в природных водах с предварительным мицеллярноэкстракционным концентрированием // Укр. хим. журн. -2011. –Т.77, №7. –С.57-61.