University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


дисертації, що захищено на кафедрі аналітичної хімії (починаючи з 2001 року)

докторські

Прізвище пошукача

Тема дисертації

рік захисту

Запорожець
Ольга Антонівна

Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу 2003

Кандидатські

 

Прізвище пошукача

Тема дисертації

рік захисту

1 Іванько Ліонель Степанівна Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краунефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn (IV), Tl(III), Zr (IV) та флуориду 2001
2 Олійник Вікторія Дмитрівна Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкіламінами 2002
3 Алексєєв Сергій Олександрович Кремнеземи, модифіковані алкілсульфокислотою: синтез, термохімічна поведінка, будова закріпленого шару та властивості 2003
4 Фесенко Сергій Олексійович Титрометричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосуванням водноміцелярних середовищ ПАР 2002
5 Дорощук Володимир Олександрович Особливості міцелярно-екстракційного концентрування мікрокомпонентів фазами неіонних ПАР при температурі помутніння 2003
6 Шевченко Ганна Михайлівна ПАР-стабілізовані емульсії типу "масло/вода" у титриметричному, спектрофотометричному та атомно-адсорбційному аналізі 2003
7 Ковальчук* Тетяна Вікторівна Design and characterization of heterogeneous catalysts based on HPAs and functionalized silicas 2003*
8 Линник Ростислав Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму в природних водах 2004
9 О. Б. Андріанова Сорбційне концентрування та визначення золота (III) платини (IV) та паладію (II) з використанням сорбентів різної хімічної природи 2005
10 Крушинська О.А. Твердофазні редокс-реагенти на основі адсорбційно
закріплених на кремнеземах хелатів Купруму та Феруму для
визначення органічних відновників
2005
11 Іщенко М.В. Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II)
іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном бромбензотіазо
2006
12 Халаф Вікторія Анатоліївна. Сорбційне концентрування та визначення фенолу, 1-нафтолу та 2,4,6-тринітрофенолу з використанням хімічно модифікованих кремнеземів. 2006
13 Цюкало Людмила  Євгенівна Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони – твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42- 2007
14 Шупик* Іван Preparation, characterization and reactivity of MoOn/ZrO2 and PyOz/MoOn/ZrO2 systems. Influence of the nature of precursors on the dispersion of active phases 2007
15 Линник Світлана Леонідівна Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонів для визначення арсену та селену 2008
16 Лелюшок Сергій Олександрович Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях 2008
17 Дроздова Марія Володимирівна Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелектролітів 2008
18 Качан Ігор Анатолійович Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот – нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників 2008
19 Федорчук Ольга Ігорівна Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків 2009
20 Кобилінська Наталія Григорівна Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії 2009
21 Кеда Тетяна Євгенівна Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу 2009
22 Гонта Наталія Анатоліївна Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР TRITON X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин 2010
23 Моторіна Анастасія Сергіївна Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектронів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну 2011
24 Старова Вікторія Сергіївна Екстракція катіонних форм органічних речовин міцелярними фазами на основі додецилсульфату 2011
       

* Дисертації захищалися в Університеті П'єра та Марії Кюрі (Франція).

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz