КРУШИНСЬКА   ОЛЕНА   АНАТОЛІЇВНА


 Адсорбційно  закріплені  на  кремнеземах  хелати
Купруму  та  Феруму 
твердофазні  редокс-реагенти
для  визначення  органічних  відновників