Цюкало   людмила   євгенівНА


Іммобілізовані  на  поверхні  кремнезему  фталексони  – твердофазні  реагенти  для сорбційно-спектрофотометричного  і  візуального  тест-визначення Pb(II),  Zn(II),  F-  і  C2O42-

02.00.02. – аналітична хімія