С. О. Фесенко

Нові аспекти застосування водно- міцелярних розчинів ПАР у титриметричних методах аналізу

02.00.02 – аналітична хімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук