Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

Линник Ростислав Петрович

Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму в природних водах

 02.00.02. – аналітична хімія


 

last updated 19.11.2014