Шевченко Г. М.

Застосування ПАР- стабілізованих емульсій у титриметричному, атмно- абсорбційному та спектрофотометричному аналізі

 02.00.02 – аналітична хімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук