Халаф В.А.

 Сорбційне концентрування та визначення фенолу, 1-нафтолу та 2,4,6-тринітрофенолу з використанням хімічно модифікованих кремнеземів.

02.00.02. – аналітична хімія