|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

2004

Короткий зміст роботи дата доповідач назва доповіді
 

19. 02. 04

к.х.н. І.О. Калініченко, старший науковий співробітник інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України

Принципи застосування люмінолу в хемілюмінесцентному аналізі

 

23.04.04

к.ф.-мфт. наук, Соколов М.А. Буревестник,
г. С.-Петербуг

Приборы для вольтамперометрического контроля качества пищевых продуктов, сырья, полимерных материалов, биологических объектов и объектов окружающей среды

  09.12.04 асп. О. Б. Андріанова Сорбційне концентрування та визначення золота (III) платини (IV) та паладію (II) з використанням сорбентів різної хімічної природи (за матеріалами кандидатської дисертації)
зміст роботи 30.12 .2004 асп. Крушинська О.А. Твердофазні редокс-реагенти на основі адсорбційно
закріплених на кремнеземах хелатів Купруму та Феруму для
визначення органічних відновників. (за матеріалами
кандидатської дисертації)