|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

2006

Короткий зміст роботи

дата доповідач

назва доповіді

Звіт про наукову роботу 28.09.06

Конопліцька Олена Петрівна, aспірант 3 року

"Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення Ag, Au та Pd з використанням пропілтіоетиламінокремнезему."

Звіт про наукову роботу

 

26.10.06

Білоконь Світлана Леонідівна, аспірант 3року

"Гетерофазні індикаторні системи на основі адсорбованих на силікагелі високомолекулярних ЧАС та їх іонних асоціатів для визначення As та Se. "
Звіт про наукову роботу 09.11.06

Шупік Іван Валеріанович, аспірант 2 року

"Пероксидні комплекси молібдену (VI) для оксидної системи MoOx/ZrO2 з гомогенним розподіленням молібдену на поверхні"
Звіт про наукову роботу 23.11.06

Лелюшок Сергій Олександрович, аспірант 3 року

"Закономірності міжфазового розподілу аліфатичних амінів у міцелярно- екстракційних системах"
Міський науковий семінар з аналітичної хімії (фотозвіт) 12 -14.12.06

Майстренко В.Н., д.х.н. директор научно-исследовательско-го института безопасности жизнедеятельности, г. Уфа, Республика Башкортостан (Россия)

СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНИКИ В ДОВКІЛЛІ

Передзахист кандидатської дисертації 22.12.06

Дроздова М.В.

Хіміко-аналітичні властивості золь-гель модифікованих композитних плівок на основі оксиду силіцію, катіонообмінних полімерів та поверхнево-активних речовин