University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Наукові семінари кафедри


|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

2008

Короткий зміст роботи

дата доповідач

назва доповіді

Лекція 07.02.08 А. К. Трохимчук

Аналитические возможности супрамолекулярных сорбентов на основе полигексаметиленгуанидина, фикисрованного на поверхности неорганических оксидов

Наукова доповідь 12.05.08 Проф. D. Blanco Gomis,  University of Oviedo (Іспанія) Miniaturized techniques of HPLC.  High Speed Liquid Chromatography in Process Control
Наукова доповідь 25.06.08 зав. кафедри аналітичної хімії НУХТ Костенко Є.Є. Модифіковані  барвниками  полімерні  іоніти  у гібридних  спектроскопічних  методах   аналіза
За матеріалами кадидатської дисертації 27.06.08 асп. Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-кремнеземних аніонітів для визначення арсену та селену
Наукова доповідь 06.11.08 Шупік О.В. Доповідь за результатами річного стажування у Франції
Наукова доповідь 22.12.08

Alexey Shvarev,
Oregon State University

Ion-selective sensors: New Frontiers

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz