|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

2003

Короткий зміст роботи дата доповідач назва доповіді
 

14. 02. 03

доц. О. А. Запорожець

Адсорбовані на гідроксильованих кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест- методах аналізу (за матеріалами докторської дисертації)

 

17. 02. 03

Julie 'd'Itri, Професор Піттсбурського університету, США

Матеріали в екологічному гетерогенному каталізі

зміст роботи

20. 02. 03

Пацай І.О., Львівський Університет

Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі ” (за матеріалами кандидатської дисертації)

зміст роботи

13.03.03

Бакланов О.М. , Дніпропетровський університет

“ Ультразвук в аналітичній хімії харчових продуктів та обєктів навколишнього середовища” (за метеріалами докторської дисертації)

зміст роботи

24.04. 2003

асп. Дорощук В.О.

“Особливості міцелярно – екстракційного концентрування мікрокомпонентів фазами неіоногенних ПАР при температурі помутніння” (За матеріалами дисертаційної роботи)

зміст роботи

7.05.2003

асп. Шевченко Г. М.

“Застосування ПАР- стабілізованих емульсій у титриметричному, атмно- абсорбційному та спектрофотометричному аналізі” (за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи)

 

25. 09. 2003

Constantinos А. GEORGIOU, професор аграрного університету м. Афіни (Греція)

OLIVE OIL ANALYSIS BY FLOW INJECTION

 

19.11.2003

Jacques Fraissard, Директор Інституту Сорбції при університеті ім. П’єра та Марії Кюрі (Франція), почесний професор Київського національного універсиетеу ім. Тараса Шевченка

Розробка та використання твердо фазних матеріалів на основі неорганічних оксидів, що містять золото

 

27. 11. 03

Н.сп. Трохименко О. М.

Визначення йоду в об’єктах довкілля

зміст роботи 19.12.2003 м.н.с. Линник Р.П. Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму в природних водах (за матеріалами дисертаційної роботи)