|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

2001

короткий зміст роботи дата доповідач

назва доповіді

 

22. 02. 01

с.н.с. Карасьова Тетяна Андріївна

Процеси переносу протону у системах з твердими електролітами: Низькоактиваційні процеси протонного транспорту”.

 

22. 03. 01

аспірант 3 року Т. В. Ковальчук

Гетерополікислоти, іммобілізовані на модифікованому силікагелі. Властивості та використання в екологічному каталізі”

 

27. 04. 01

с.н.с. Н.О. Дяченко

Нові твердофазні реакції на благородні метали

 

31. 05. 01

В. І. Бойко (Черкаський державний університет ім Богдана Хмельницького)

Квантовохімічні розрахунки і розробка методик вольтамперометричного визначення вітамінів групи В.

 

21. 06. 01

Л.С. Іванько, Київський національний університет (по матеріалах кандидатської дисертації)

Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефір як твердофазні реагенти для визначення Sn(IV), Tl(III), Zr(IV) та флуориду (за матеріалами кандидатської дисертації)

 

04. 10. 01

Писарєва Є. О. (голова центру контролю якості харчової продукції)

Программы профессионального тестирования контрольно- аналитических лабораторий

 

29. 10. 01

Малетін Ю. А д.х.н., зав. відділом хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії .

Кінетика редокс-перетворень координаційних сполук.

 

13. 11. 01

Жак Фрайссард, університет П’єра та Марії Кюрі (Франція), почесний професор Київського Університету

 NMR of Adsorbed Xenon for Study of Porous Structure of Solids (Static Properties and Diffusion of Gases)”

 

20. 12. 01

с.н.с. Іщенко Володимир Борисович

Електротермічне атомно- абсорбційне визначення Cr, Al i Mo в природних водах ”.