University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Наукові дослідження кафедри


Наукові дослідження на кафедрі аналітичної хімії завжди займали пріоритетні позиції. Обов'язковою умовою є активна участь викладачів та студентів у наукових дослідженнях. Нижче наведено основні складові, що забезпечують високий рівень наукових розробок кафедри.

 

Річні звіти та наукові статті

Наукова школа

НДЧ на кафедрі Захист дисертацій

Основні Напрями Наукових Досліджень

На кафедрі створюються:

У новому столітті на кафедрі було розпочато дослідження по синтезу, вивченню властивостей та застосуванню в аналізі нових твердофазних адсорбційних матеріалів із закріпленими на їх поверхні органічними та неорганічними реагентами. На їх основі розробляються тест-системи для селективного визначення іонів металів у найбільш токсичній формі. Запропоновано новий підхід каталіметричного визначення деяких біологічно активних сполук, що дало можливість значно покращити межу їх визначення. Розпочато цикл досліджень по застосуванню тест-систем для контролю якості харчових та медичних субстанцій. Розробляються комбіновані та гібридні методи аналізу органічних та неорганічних екотоксикантів з використанням стадії селективного твердофазного концентрування. Значно розширені дослідження у новому напрямі – біоаналітична хімія, де застосування методів хімічного модифікування дали змогу створити нові селективні мікроелектроди для вольтамперометричного визначення деяких органічних сполук. З метою забезпечення високої селективності визначення використовуються підходи аналітичного розділення та розпізнавання. Показана перспектива застосування водно-міцелярних розчинів в аналізі гідрофобних сполук та у концентруванні мікродомішок.

Річні звіти про наукову роботу
 

Наукова Школа

Наукові дослідження завжди займали пріоритетні позиції серед інших напрямів роботи кафедри. Історія розвитку наукової школи, мала декілька періодів.

Захисти дисертацій на кафедрі

Дисертаційні роботи співробітників кафедри є логічним етапом наукових досліджень. Цей напрямок роботи кафедри значно покращився останнім часом. З 2001 по 2005 рік співробітниками кафедри захищено

1 докторська та 14 кандидатських

Паспорт спеціальності

Науковий семінар кафедри

важливим елементом наукової роботи кафедри є доповіді науковців, викладачів і аспірантів кафедри та інших установ, що відбуваються в рамках щомісячного наукового семінару. Цей інструмент використовується як для інформаційний, контрольний та кваліфікаційний.

 

На науковому семінарі кафедри заслуховуються:

Міжнародне співробітництво

Через високий рівень наукових розробок, кафедра має міжнародне визнання. Викладачі та науковці кафедри запрошуються в провідні наукові центри світу для виконання наукових проектів та стажування, кафедрі доручається проводити міжнародні наукові конференції, до Києва приїздять всесвітньо визнані вчені для читання лекцій та виступів із семінарами, із співробітниками кафедри зустрічаються представники міжнародних фондів, виробників наукового обладнання, політичні діячі. Авторитет наукових розробок дає можливість підтримувати активні наукові стосунки із вченими Європи, США, Бразилії та виконувати важливі міжнародні проекти. Впроваджуються нові форми наукової співпраці - спільна аспірантура. Зокрема, у 2003 році в Парижі відбувся захист дисертації на звання "доктора філософії" Ковальчук Т.В., асистента кафедри аналітичної хімії Київського національного університету. Ії дисертаційна робота була виконана саме під час перебування в спільній Україно(керівник Професор В.М. Зайцев)-Французькій (керівник Професор Ж. Фрайсард) аспірантурі. У 2007 році захистив аналогічну дисертацію в Університеті Дені Дідро (Париж) аспірант кафедри Іван Шупик (н.к. проф. В.М. Зайцев та Ф. Бозон)

міжнародні наукові проекти

Видавнича діяльність кафедри

Наукові співробітники та викладачі кафедри завжди активно працювали по підготовці монографій, підручників, методичних розробок. Останнім часом розпочалися роботи по створенню електронних книжок.

Силами кафедри видається науково-практичний журнал Методи та об'єкти хімічного аналізу


Перелік посиланнь на акаунти у системі ORCID співробітників кафедри можна завантажити За цим посиланням


64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz