University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
N 17-09/1 від 29.01.98

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановами президії ВАК України
від 29 січня 1998 р. N 17-09/1,
від 26 березня 1998 р. N 19-09/3

02.00.02 - аналітична хімія

            Група спеціальностей - 02 - хімічні науки

                    I. Формула спеціальності:

Аналітична хімія  -  наука  про  принципи,  методи  та засоби визначення елементного,  фазового,  ізотопного,  молекулярного  та структурно-групового хімічного складу речовин.

II. Основні напрямки досліджень:

1. Загальні питання аналітичної хімії:
     - аналітична хімія елементів і сполук;
     - пробопідготовка;
     - наукові  принципи  створення  нових   аналітичних   систем, зокрема сенсорів;
     - спеціальні   види   аналізу    (локальний,    дистанційний, неруйнівний, безперервний у потоці, багатокомпонентний тощо).

2. Методи аналітичної хімії:
- теоретичні основи методів хімічного аналізу;
- розроблення нових і удосконалення наявних методик аналізу;
- методи маскування, розділення і концентрування.

3. Об'єкти аналізу і аналітичний контроль виробництва:
- аналіз металів і сплавів,  неорганічних матеріалів, речовин високої чистоти, органічних речовин, гірських порід та мінеральної
сировини,  об'єктів  природного середовища,  біологічних об'єктів, лікарських препаратів, харчових продуктів тощо.

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz