University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Навчальні посібники

О.А. Запорожець, Т.Є. Кеда, Н.І. Смик – К.: «LAT & K», 2017. – 64 с. Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів і аніонів. Завдання для самоконтролю. Навчальний посібник (для студентів хімічного факультету)
Халаф В.А. Рідинна хроматографія високого тиску
Алексєєв С.О. «ХІМІЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК»
Халаф В.А. Зайцев В.М. Пробопідготовка та пробовідбір в хроматографії
Зуй М.Ф. Хімічний склад та аналіз основних компонентів ґрунтів
Смик H.І. СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
Ковальчук Т.В., Танасов І.І., Зайцев В.М.,  Єсауленко А.Н. Практичний курс "Капілярна газова хроматографія"
Гождзінський С.М., Зайцев В.М., Калібабчук В.О., Зайцева Г.М. Рудковська Л.М.
Основи Аналітичної хімії, Київ 2003 р.
Якісний аналіз катіонів
Якісний аналіз аніонів
Кількісний аналіз
Ідентифікація іонів за Державною фармакопеєю України
Зуй М.Ф., Зайцев В.М., Костенко Л.С.    Хімічні аспекти глобального потепління
64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz