University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


З глибоким сумом сповіщаємо про тяжку втрату - 28 жовтня 2019 року передчасно пішла з життя відома вчена Запорожець Ольга Антонівна, доктор хімічних наук, професор, завідуюча кафедрою аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Запорожец О.А.
Увесь свій життєвий шлях проф. Запорожець Ольга Антонівна присвятила самовідданій науковій та педагогічній праці на хімічному факультеті Шевченкового Університету, який закінчила з відзнакою у 1982 році.
У 1982-1985 рр. навчалась у аспірантурі, наприкінці якої захистила кандидатську дисертацію, у 2003 році – докторську і отримала вчене звання доктора наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.
У 1985-1989 рр. була науковим співробітником, 1989-1993 рр. асистентом, 1993-2004 рр. – доцентом, а з 2004 року – професором кафедри аналітичної хімії. У 2007-2014 рр. працювала заступником декана з навчальної роботи хімічного факультету, з січня 2013 року очолила кафедру аналітичної хімії.
Широке коло наукових інтересів в галузі аналітичної хімії підтверджує понад 300 публікацій у провідних вітчизняних і закордонних виданнях, 50 авторських свідоцтв і патентів на винахід.
Ольга Антонівна – надзвичайно талановитий педагог і наставник - підготувала висококваліфікованих фахівців-аналітиків, які працюють не лише в Україні, але й у провідних світових університетах, наукових установах і компаніях, зокрема у Франції, Великобританії, Німеччині, Чехії, США, Сінгапурі. Під її керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій. У своїй діяльності Ольга Антонівна відзначалась високопрофесійними якостями науковця, керівника, досконало володіла справою, якій присвячувала усю себе. Вміла організувати навколо усіх, надихнути на нові звершення, пильно стежила за останніми тенденціями науки. Ми запам’ятаємо її енергійною, чуйною людиною, мудрою порадницею, чарівною жінкою.
Вічна їй пам'ять…
Колектив кафедри аналітичної хімії

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz