University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


2009

 1. Doroshchuk V.A., Demchenko V.Ya., Gorbachevskii A.N., Chernyi A.V.(студ.) and Kulichenko S.A.  Micellar Extraction Preconcentration of Barium with Phases of Nonionic Surfactants at the Cloud Point  // J. Anal. Chem. – 2009. – V. 64, № 10. – P. 1012-1016.
 2. Doroshchuk V.A., Gonta N.A., Drozdova M.V., and Kulichenko S.A. Determination of Furosemide in Urine by HPLC with Preconcentration by Micellar-Extraction  // J. Anal. Chem. – 2009. – V. 64, № 10. – P. 1054-1058.
 3.  Khalaf V.A., Turchin V.O. (асп.), Grin’ko A.P., Zaitsev V. N. Solid-phase extraction preconcentration of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on silica with immobilized polyethoxylated isooctylphenol groups // J. Anal. Chem. – 2009. Vol. 64, N.2, – P. 110–114.
 4.  E. Méry, S. Alekseev, F. Portet-Koltalo, C. Morin, D. Barbier, V. Zaitsev, P.L. Desbène. Porous silicon based microdevice for reversed phase liquid chromatography // Physica Status Solidi C. 2009, 6(7), 1777–1781.
 5.  I. V. Shmygol, S. A. Alekseev, O. Yu. Lavrinenko, N. S. Vasilyeva, V. N. Zaitsev, D. Barbier, V. A. Pokrovsky. Chemically Modified Porous Silicon For Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry of Ionic Dyes // Journal of Mass Spectrometry. 2009, 44(8), 1234-1240.
 6.  I. V. Shmygol, S. A. Alekseev, O. Yu. Lavrinenko, V. N. Zaitsev, D. Barbier, V. A. Pokrovsky. Surface-Assisted Laser Desorption Ionization of Low Molecular Organic Substances on Oxidized Porous Silicon // A.P. Shpak and P.P. Gorbyc (Eds), Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry and Application, Springer Science + Business Media B.V. Available online 24 November 2009.
 7.  Tatiana Kovalchuk; Yuri N Kochkin; Hocine Sfihi; Vladimir Zaitsev; Jacques Fraissard // Journal of Catalysis 263 (2009) 247–257
 8.  Lelyushok S.O., Doroschuk V.O., Kulichenko S.A. The influence of the non ionic surfactant solutions on the protolytic properties of aliphatic amines // методы и объекты химического анализа. -2008.-Т.3, №2. - С.207-214.
 9. Гонта Н.А., Куліченко С.А. Індукована низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування лабільних субстратів // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. – 2008. – Вип. 47. – С. 39‑42.
 10. Горбачевський А., Дорощук В., Кущевська Н. Міцелярна екстракція талію у присутності аліфатичних монокарбонових кислот та амінів при температурі помутніння // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. – 2008. – Вип. 47. – С. 54-56.
 11.  Дорощук В.А., Гонта Н.А., Куличенко С.А. Фазовое расслоение в растворах неионного поверхностно-активного вещества Triton X-100 в присутствии фенола // Укр. хим. журн. - 2008. – Т. 74, № 11. – С. 21-27.
 12.  Дорощук В.А., Лелюшок С.А., Лебич Н.А. (студ.), Куличенко С.А. Групповое мицеллярно-экстракционное концентрирование тяжелых металлов в виде аминокарбоксилатных комплексов  // Заводская лаборатория. – 2009. – Т. 75, № 1. – С. 10-14.
 13.  Зайцев В.М., Зуй М.Ф., Сливчук Л.А., Герда В.І. Сорбція мікрокількостей  BrO3- та Br- - іонів на аніонітах АВ-17 та октадецилдиметил-γ-амінопропіл­кремнеземі // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2009. Т.4, №1. – с.28-33.
 14.  Костенко Л.С., Зайцев В.М., Кремнеземи, функціоналізовані похідними амінофосфоної кислоти // Укр. химический журнал. -2009. Vol.75, №10, P. 83-90.
 15.  Куличенко С.А, Старова В.С. (асп.), Щербина М.С. (асп.), Дорощук В.А. Фазообразование в растворах додецилсульфата натрия в присутствии алифатических и ароматических спиртов // Укр. химический журнал. – 2009. – Т. 75, № 5. – С. 39-44.
 16.  Куліченко С.А., Дорощук С.А., Гонта С.А., Дроздова М.В. Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармпрепаратів у класичних та фенол-індукованих міцелярно-екстракційних системах // Доповіді національної академії України. – 2009. – № 7. – С. 132-137.
 17.  Кущевская Н.Ф., Горбачевский А.Н., Дорощук А.Н., Куличенко С.А. Мицеллярно-экстракционное концентрирование микрокомпонентов фазами неионных ПАВ при температуре помутнения // Химия и технология воды. – 2008. – Т. 30, № 5. – С. 521-543.
 18.  Лелюшок С.А., Дорощук В.А., Куличенко С.А. Антикооперативное влияние гидрофобности карбоновых кислот и аминов на мицеллярную экстракцию аминокарбоксилатов никеля // Изв. ВУЗов. Хим. и хим. технология. – 2009. – Т. 52, № 9. – С. 50-53.
 19. Лелюшок С., Іщенко М., Куліченко С., Дорощук В..  Вплив поверхнево-активних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою атомізацією // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. – 2008. – Вип. 47. – С. 44-46.
 20.  Линник П.М. (сторонній співавтор), Жежеря В.А. (асп., сторонній співавтор), Линник Р.П. Комплексоутворення Аl(III) з гумусовими речовинами як важливий чинник його міграції в поверхневих водоймах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Відп. редактор В.К. Хільчевський. – 2009. – Т. 17. – С. 127–133.
 21. Линник П.Н. (сторонній співавтор), Жежеря В.А. (асп., сторонній співавтор), Линник Р.П. О некоторых особенностях комплексообразования Al(III) с гумусовыми веществами // Методи та об'єкти хімічного аналізу. – 2009. – Т. 4, № 1. – С. 73-84.
 22. Линник С.Л., Запорожець О.А.. Сучасні тенденції розвитку аналітичної хімії селену та арсену (Оглядова стаття) // Методы и объекты химического анализа. – 2008. – Т. 3, № 1. – С. 22–49.
 23.  Писарева Н.Є., Зуй М.Ф., Писарев Є.О., Зайцев В.М.. Мікрохвильова мінералізація в аналізі харчових продуктів на вміст йоду за реакцією Сендела-Кольтгофа.// УХЖ. - 2009. –Т.75,  № 1. - с. 58-62.
 24.  Рева Т., Зайцев В., Трохименко О.М. Сорбційна здатність кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(II), Hg(II), Fe(III), Cu(II) та Pb(II) // Методы и объекты химического анализа – 2008. - Т. 3, №2. - С. 202-206.
 25.  Старова В.С. (асп.), Щербина М.С. (асп.), Куліченко С.А. Фазоутворення у розчинах аніонної ПАР додецилсульфату натрію у присутності поліелектролітів // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. –2008. – Вип. 47. – С. 13-17.
 26.  Трохименко О.М., Зайцев В.М. Наукометричні дослідження публікацій за останні три десятиріччя з методів визначення різних форм йоду в об’єктах (огляд) // Методы и объекты химического анализа.- 2009.- Т. 4, №1. - С.4-10.
 27.  Халаф В.А., Турчин В.О. (асп.), Зайцев В.Н. Определение 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в водных объектах окружающей среды // MOXA. – 2009. – T. 4, № 1. – С. 67-72.
 28.  Трохименко О.М., Запорожець О.А., Трохименко А.Ю.(асп.). Спосіб сорбційного вилучення елементного газу йоду з природних розсолів // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка: У 2 ч. – Ч. 1. Природничі науки / упорядники: С.Г. Неділько, В.В. Гостєв, Л.В. Губернюк та ін.; за заг. ред. В.І. Григорука. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 233.
 29.  V. D. Khavryuchenko, I. Natkaniec, Yu.O. Tarasenko, O. V. Khavryuchenko, S. A. Alekseev, V. V. Lisnyak. Characterization of sol–gel-derived polyhydridosiloxane pre-ceramic polymer // Materials Chemistry and Physics, 2008, 108, 24 – 28.
 30. О.М. Алєксєєв, С.О. Алексєєв, М.М. Лазаренко, О.М. Майко. Фазові перетворення в ланцюгових молекулярних полікристалах деяких жирних кислот // Полімерний журнал, 2008, 30(1), 52 - 57.
 31.  L. V. Diyakon, O. P. Dmytrenko, N. P. Kulish, Yu. I. Prylutskyy, Yu. E. Grabovskiy, N. M. Belyy, S. A. Alekseev, A. N. Alekseev, Yu. I. Sementsov, N. A. Gavrylyuk, V. V. Shlapatskaya, L. Valkunas, U. Ritter, P. Scharff. Radiation damage of polypropylene composites with multi-walled carbon nanotubes // Functional Materials, 2008, 15(2), 169-174.
 32.  S.V. Gryn, V.V. Tsyrina, A.S. Kovalenko, S.A. Alekseev, V.V. Lisnyak, V.G. Ilyin. Template-directed synthesis of dually porous periodic organosilicas with 1,5-bis-(2′-ethyl)-xylene bridging groups // Materials Chemistry and Physics. 2009, 114(1), 485-489.
64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz