University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Наукове обладнання

Аналітична хімія є особливим розділом хімії. На відміну від розділів, спрямованих на отримання нових речовин (неорганічна та органічна хімія), вона потребує докорінного оновлення наукового обладнання кожні 10-20 років! Якщо цього не відбувається, спостерігається об'єктивне відставання наукових досліджень в галузі. Зрозуміло, що оновлення парку наукового обладнання не можливо без значних фінансових вкладень з боку власнику ВНЗ, то б то держави.
Економічний занепад України з кінця 80-х років минулого століття автоматично призвів до суттєвого відставання аналітичної науки в Україні від світових стандартів. І це зрозуміло, основу наукового парку кафедри становить обладнання, що придбано у 60-80 роки минулого століття.

Поступове покращення економічної ситуації в Україні дає нам сподівання на покращення матеріальної бази кафедри. При наймі, адміністрація Університету висловлює розуміння проблеми та намагається її покращити.

Дякуючи державному фінансуванню та фінансуванню з міжнародних наукових грантів не кафедрі встановлене та функціонує наступне наукове обладнання:

FTIR and DRIFT
FTIRFTIRFTIR
FTIRFTIR
ІЧ спектрофотометр з Фур'є перетворенням Nicolet 4700/6700 FT-IR фірми Thermo  з повним набором функціональних приставок для вивчення спектрів пропускання та дифузійного розсіювання, в температурному інтервалі 0-4000С (фінансування з наукового проекту SfP97-1896)

GC

ГХ

Газовий хроматограф 6890N GC фірми Agilent technologies (USA) (фінансування з наукового проекту SfP97-1896)

Voltametry

ЭлектрохимияЭлектрохимияElectrochemistry

АНАЛИЗАТОР ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АВА-2 виробничого об'єднання "Буревесник" (Росія) (державне вінансування)

Обладнання для забезпечення учбового процесу

Колориметр фотоелектричний типу КФК виробництва Росії

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz