University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

Смик Наталія Іванівна,- Кандидат хімічних наук

 Народилася 10.04.1971, м Київ. 1988-1993- студентка хімічного факультету Київського нац. унів. ім. Тараса Шевченка, з 1995-по 1998рр. - аспірантка кафедри аналітичної хімії. В 2000 році захистила дисертацію, “Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів”

Синтез та дослідження властивостей хелатних сорбентів на основі високодисперсних кремнеземів з адсорбційно закріпленими на їх поверхні органічними реагентами. Застосування отриманих сорбентів для концентрування та визначення іонів важких металів. Застосування вольтамперометрії в екомоніторингу довкілля. Опубліковано 7 наукових праць

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz