University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

Іванько Ліонель Степанівна -   Кандидат хімічних наук, асистент

1972 року народження, у 1996 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія-хімічний контроль навколишнього середовища та вступила до аспірантури кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

         У 1999-2000 та 2000-2001 навчальних роках працювала на посаді асистента кафедри аналітичної хімії. З серпня 2001 року по лютий 2003 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника д/б теми 01БФ037-09 хімічного факультету, виконувала обов¢язки відповідального виконавця на темі. У цей же період за сумісництвом працювала асистентом кафедри аналітичної хімії. 25 лютого 2002 року захистила кандидатську дисертацію “Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(IV), Tl(III), Zr(IV) та флуориду”.  З березня 2003 року переведена на посаду асистента кафедри аналітичної хімії.          

Основний напрямок наукових досліджень: розробка твердофазних реагентів на основі нековалентно іммобілізованих на поверхні високодисперсних кремнеземів класичних аналітичних реагентів та їх застосування у аналізі об¢єктів природного та техногенного походження.

За результатами наукових досліджень має 18 друковах робіт, з них 7 статтей у провідних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, 11 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz