Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

logo
Фотоальбом, про життя та діяльность І.В. П'ятницького | Конференція на честь 90 річниці з дня народження | Конференція на честь 100 річниці з дня народження |

П’ятницький Ігор Володимирович (5.11.1910 - 13.07.2000)

П’ятницький Ігор Володимирович (5.11.1910 - 13.07.2000) – професор, доктор хімічних наук. З 1958р. по 1960р. - декан хімічного факультету, завідувач кафедри  аналітичної хімії з 1960 р. по 1985 р. Заслужений Соросівський професор з 1997 р.

У 1937 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, працюючи на кафедрі аналітичної хімії. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Изучение растворимости некоторых купферонатов”. У 1959 р. захистив докторську дисертацію “Исследование комплексов металлов с оксикислотами в растворах”. Трудова діяльність відзначена медаллю "За трудову доблесть" (1953р.).

Під його керівництвом захищено 2  дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук і 33 – кандидата хімічних наук. Автор 3 монографій і  15 підручників і 20 учбових посібників з аналітичної хімії для хімічних факультетів університетів і інших вищих учбових закладів, які видані українською та російською мовами і перекладені на грузинську, вірменську та латишську мови. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім.Л.В.Писаржевського НАН України.

Основні дослідження в галузі органічних аналітичних реагентів:  вивчення комплексоутворення  металів з оксикислотами в водних розчинах та їх екстракція, екстракція амінних комплексів металів монокарбоновими кислотами, співекстракція в системах метал-монокарбонова кислота, екстракція комплексів металів з кислотними барвниками хлороформними розчинами монокарбонових  кислот, екстракція металів у вигляді різнолігандних комплексів з краун-ефірами і аніонами барвників, комплексоутворення в неорганічному полярографічному аналізі. Великий внесок його в розробку методів розділення і визначення елементів. Багато зробив для викладання аналітичної хімії і підготовки кадрів вищої кваліфікації в цій області: створив відому школу спеціалістів-аналітиків.

Надруковано: 358 - праць, з них: 3 монографії і 15 підручників і учбових посібників, 13 авторських свідоцтв.

Підручники:

 1. “Количественный анализ.” М., Госхимиздат, 1956 р.,
 2. “Физико-химические методы анализа учебное пособие.” М., Высш. шк., 1968 р.,
 3. “Аналітична хімія” К., Виш. шк., 1969 р., “Теоретические основы аналитической химии”, 1978 р.,
 4. “Аналитическая химия серебра”, Наука, М., 1975 р.

Книги про І.В. П’ятницького

 1. Хімія. Біологія., №45 (105), грудень, 2000 р.
 2. “Развитие аналитической химии на Украине” К. наукова думка, 1982р., стор.5-368.
 3. Фотоальбом

Архівні документи

що були видані сім'ї І.В. П'ятницького чи написані Ігорем Володимировичем влясноручно
(дуже цікаві документи, що розкривають особистість цьєї видатної постаті)

 1.  Автобіографія (1974)

 2. Анкета для Університету (1976)

 3. Привітання до учасників конференції (1992) та лист-відповідь на запрошення проф. Я.І. Коренмана

 4. Довідка, що буда видана матери І.В. П'ятницького

 5. Довідка про народження І.В. П'ятницького

Приватне листування та вірші

 1. Лист знайомій (Мірі)

 2. Поема про сад

И я скажу,
в том нет сомненья,
Что я счастливый человек,
Что в жизни каждое мгновенье
С тобой был рядом - весь свой век
(Із віршів І.В. П'ятницького, присвячених Тетяниному дню, 1994 р.)


last updated 11.08.2014
design and preparation by © vnz