Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


Бабко А.К.Бабко Анатолій Кирилович(15.10.1905-7.01.1968)

академік АН УРСР з 1957 р., доктор хімічних наук, завідувач кафедри  аналітичної хімії з 1944р.  по 1960 р.

Життєвий шлях Фотоальбом Книга воспоминаний Мемориальная сессия

Бабко Анатолій Кирилович (15.10.1905-7.01.1968) – академік АН УРСР з 1957 р., доктор хімічних наук, завідувач кафедри  аналітичної хімії з 1944р.  по 1960 р. У 1927 році закінчив Київський політехнічний інститут. З 1933 по 1941 р. і з 1944 по 1968 р. працював в Київському університеті імені Тараса Шевченка. В 1937 р. Бабко А.К. захистив кандидатську дисертацію “Изучение ализарината алюминия”, а в 1940 р. – докторську дисертацію “ Изучение процессов комплексообразования – к применению внутрикомплексных соединений в колориметрии”. З 1943 р. – професор, 1948 р. – член-кореспондент АН УРСР.

Роботи присвячені хімії комплексних сполук і їх застосуванню в аналітичній хімії, а також фотометричному і люмінесцентному аналізу. Досліджував рівноважний стан забарвлених комплексних сполук в розчинах. Методом фізико-хімічного аналізу обґрунтував загальні положення ступеневої дисоціації в розчинах і методи визначення складу розчинених комплексів. З 1949 р. досліджував потрійні комплекси, які утворюються в системі іон металу-ліганд-органічна основа, реакційну здатність полівалентних іонів в розчинах комплексних гетерополікислот. Багато зробив у галузі  організації навчальної і дослідної роботи з аналітичної хімії, завдяки чому кафедра аналітичної хімії стала однією з кращих в Радянському Союзі.

Автор 9 монографій та понад 400 наукових статей

Підручники: “Колориметрический анализ.” Госхимиздат, 1951 р., “Количественный анализ.” М., Госхимиздат, 1956 р., “Фотометрический анализ.” М., Химия, 1968 р., “Физико-химические методы анализа учебное пособие.” М., Высш. шк., 1968 р.

Член редакційної ради “Журнал аналитической химии”, 1963 р., відповідальний редактор “Украинский химический журнал”, 1958-1968 рр., титулярний член комісії з аналітичної хімії  Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії, 1963 р.

Нагороди

А.К. Бабко у книжках

Додаткова інформація


last updated 30.06.2014
design and preparation by © vnz