Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


2012 2011 2010 2009 2008 2007

2009
Пошукувач Керівник Назва дисертації
Демид Анна Євгенівна Ахметшин Анатолій Галейович Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперометричному аналізі катіонних сумішей
Бонішко Оксана Станіславівна Врублевська Теодозія Ярославівна Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками
Александрова Дар"я Ігорівна Єгорова Алла Володимирівна Визначення деяких лікарських препаратів по впливу їх аніонів на сенсибілізовану люмінесценсію європію(ІІІ) і тербію(ІІІ)
Кобилінська Наталія Григорівна Зайцев Володимир Миколайович Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії
Рева Тетяна Дмитрівна Зайцев Володимир Миколайович Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу
Конопліцька Олена Петрівна Зайцев Володимир Миколайович Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I) ТА Hg (II)
Кеда Тетяна Євгенівна Запорожець Ольга Антонівна Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих
спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу
Корольчук Світлана Іванівна Кормош Жолт Олександрович Основні барвники як аналітичні реагенти для визначення форм Os(IV, VI, VIII) та Ru(VI)
Федорчук Ольга Ігорівна Куліченко Сергій Анатолійович Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків
Купчик Олена Юріївчна Логінова Лідія Павлівна Міцелярна рідинна хроматоргафія: особливості модифікованих фаз та застосування для розділення консервантів
Пантелеймонов Антон Віталійович Холін Юрій Валентинович Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту
Гузенко Олена Михайлівна Чеботарьов Олександр Миколайович Твердофазно-спектрофотометричне та тест-визначення хрому(VI) у водах в динамічному режимі
Терещенко Оксана Василівна Чмиленко Тетяна Степанівна Хіміко-аналітичні властивості асоціатів нітрогенвмісних полікатіонів з органічними реагентами
Шкумат Ася Анатоліївна Юрченко Олег Іванович Ацетилацетонати плюмбуму, кадмію та хрому як стандартні зразки для атомно-абсорбційної спектрометрії

last updated 30.06.2014
design and preparation by © vnz