НАНУ Наукові конференції, що були організовані за участтю Наукової Ради НАН України з аналітичної хімії та кафедрою аналітичної хімії КНУ КНУ

Ігор Володимирович П’ятницький

90 років з дня народження

Наукові читання

3-4 листопада 2000 Київ

ФотозвітПро І.В. П'ятницькогоФотоспогадиЩе фотоКонференція 2010 року

Кафедра аналітичної хімії Київського національного університету 3-4 листопада проводила наукові читання, присвячені 90 річчю лауреата Державної премії УРСР та премії АН України імені Л.В. Писаржевського, професора, доктора хімічних наук
 

ІГОРЯ  ВОЛОДИМИРОВИЧА П’ЯТНИЦЬКОГО

Програма читань

3 листопада

1200-1205 відкриття читань.

1205-1215ректор КНУ, академік НАН України В.В. Скопенко

1215-1235доц.  Л.Л. Коломієць  І.В. П’ятницький – вчений, педагог, людина

1235-1245 академік НАН України  К.Б. Яцимирський

1245-1255  проф. І. А. Тарковська

1400-1800 наукова частина конференції

1400 – 1430Золотов Ю. О. Аналитическая химия на пороге 21 Века

1430 – 1500Коренман Я. І. Классические работы в области жидкостной экстракции

1500 – 1530Бланк  А. Б.  Экстракционное концентрирование и разделение элементов в рентгенофлуоресцентном анализе

1530 –1550 Шевчук І. О. Перспективи розвитку аналітичної хімії в Донецькому регіоні

1550 – 1610Циганок Л. П.  Гетерополисоединения в аналитической химии, перспективы их дальнейшего использования

1610 – 1630Логинова Л. П. Комплексообразование и ионобуферные системы в водно-органических и организованных средах

1630 – 1700Стрелко В. В.  Сорбційне концентрування мікрокількостей елементів на окислених вуглях та неорганічних іонітах

1700 – 1715Василечко В.Проблеми концентрування та визначення токсичних неорганічних та органічних речовин в об’єктах
довкілля

1715 – 1730Бугаєвский О. О.  Оцінка можливості та похибок різних титриметричних методів

1730 – 1745Жебентяєв А. І. Анализ биологически активных веществ основного характера: состояние и проблемы

1745 – 1800Калініченко І.О. Хемілюмінісцентний аналіз: основні тенденції досліджень

4 листопада

1000  вшанування пам’яті І.В. П’ятницького

1100 екскурсія по місту

Голова: чл.-кор. НАН України, професор Володимир Зайцев
науковий секретар: к.х.н., доцент Оксана Тананайко

anchem.knu.ua/nanu
analysis@univ.kiev.ua
т: 044-2393444