University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Запрошені лекториМіжнародні проекти СтажуванняСпільна аспірантура

Міжнародне cпівробцтництво у підготовці науково-педагогічних кафрів вищої кваліфікації

Стажування викладачів та співробітників кафедри

Співробітник
кафедри
Установа стажування Тематика стажування Проект,
рік
тривалість
стажування
Викладачі  
професор
В. Зайцев
Університет Southampton, Англія Органо-мінеральні адсорбенти British Council, 1991  4 місяці 
University of Pittsburgh, США Фізичні методи вивчення поверхні неорганічних матеріалів  2000  1 місяць 
University of Campinas, Brazil
Mixed oxides materials, lectures 2000  3 місяці 
Texas A and M University,США Використання підходів комбінаторної хімії для синтезу хімічно-модифікованих кремнеземів Fulbright,
1996
 6 місяців 
Florida State University, USA Development of Integrated Technology for Heavy Metal Recycle from Nickel-Containing Wastewater and Sludge NATO,
2002
 1 місяць 
INSA-Lyon, France Поруватий сіліцій CNRS,
2004
-2005
10 місяців
Université de Bourgogne, Франція Organo-mineral nanomaterials CNRS,
2009
1 місяць
доц. О. Тананайко Yale University, Graduate School of Forestry and Environmental Studies, USA Розробка лекційних курсів з хімії навколишнього середовища та біоаналітичної хімії USAID,
2000
6 місяців
Tufts University, Departemtn of Chemistry, Medford, USA Золь- гель молдифікація золотих ультрамікроелектродів з метою їх застосування у вольтамперометричному аналізі (О. Наджафова)
University of Connecticut, Department of Chemistry,Storrs, USA Модифікація вугільних електродів тонкими плівками на основі оксиду силіцію, що містять гемопротеїни та їх вольтамперометричні характеристики 2003 4 місяці
Нансі, Франція Електрохімічні мікросенсори 2011 1 міяць
Овєдо Плівкові покриття для визначення антибіотиків 2011 1 місяць
доц. С. Алексєєв University of Southampton, UK Синтез та дослідження суперкислот на основі хімічно-модифікованих кремнеземів  2001 1 місяць
INSA-Lyon, France Отримання та застосування поруватого сіліцію CNRS, 2005 3 місяці
Отримання та застосування поруватого карбіду сіліцію CNRS, 2011 3 місяці
Доц. В. Халаф VERIFIN, Finland Курси підвищення кваліфікації з газової хроматографії OPCW, 2009 1 місяць
PITTCON-2011, США Участь у найбільшій в світі аналітичній конференції ACS, 2011 1 місяць
Англія, Ірландія, Голандія Курси підвищення кваліфікації з газової хроматографії OPCW, 2011 3 місяці
Науковці  
ст.н.сп. В. Герда Голландія Отримання селективних адсорбентів для вилучення сполук арсену 2009-2010 2 роки
Аспіранти  
Н. Шевченко (Зайцева) Франція Адсорбенти для вилучення хрому 2010 1, 5 роки
І. Мазуренко Франція, Нансі Нановолокна карбону для електрохімічних сенсорів 2009-2011 1, 5 роки
М. Мазур Франція, Ліль нанодіаманти для транспорту лікарських засобів 2011 1, 5 роки
Н. Рожанчук Іспанія Плівкові покриття для визначення антибіотиків 2011 3 місяці
Студенти  
О. Суворова Франція Наночасточки сіліциду карбону 2011 2 місяці
64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz